Faithlife Sermons

Skilsmisse

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Skilsmisse/Gjengifte i Bibelsk kontekst

Skapelsen: livslangt

Moseloven: skilsmisse tillatt

”for noe motbydelig”

Skilsmissebrev

(så hun kunne gifte seg igjen)

  • ufruktbarhet (1.Mos:)
  • Mat, klær, kjærlighet (2.Mos.21:10) (Sml. Ef.5:28 i mykere terminologi

På Jesu tid: to tolkninger:

Shammai Hillel: Vanligste tolkning
”Noe motbydelig” = hor/utroskap ”Noe motbydelig” = ”Hva som helst Svi grøtenFinner vakrere kone 
Ved utroskap/hor var skilsmisse påkrevd
Skal gi skilsmissepapir[Så den fraskilte kan gifte seg igjen]
   

Lk.16:18   ”Hva som helst – ikke gyldig grunn!

Mk10:2-12

Mt.5:31-32

 Mt.19:19:2-9

* ”Hva som helst”  – ikke gyldig grunn!

Den liberale jødiske praksisen er brudd med Guds vilje!

Å skille seg fra én for å gifte seg med en annen er brudd på ekteskapets mening (v9)

* Unntaket ”Noe motbydelig”  (5.Mos) = hor/utroskap

Skilsmisse legitimt fordi ektepakten allerede er brutt i praksis av den andre part.

* Skilsmissepapirer formaliserte da bruddet. Disse papirenes hensikt var å fastslå at hun var fri, bl.a. til å gifte seg med en annen.

1.Kor.7

Kontekst: ikketroende menn forkaster troende hustruer

-          Ikke forlat din (ikketroende)mann

-          Søk alltid forsoning om mulig

-          Om du sendes bort, da er du ikke lenger ”bundet”

De samme pliktene gjelder både menn og kvinner!!

Related Media
Related Sermons