Faithlife Sermons

Sal 118

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Salme

Pris Herren, for han er god, -            evig varer hans miskunn!
2 Så skal Israel si:                               Evig varer hans miskunn.
3 Arons ætt skal si:                              Evig varer hans miskunn.
4 De som frykter Herren, skal si:     Evig varer hans miskunn.


5 I trengselen ropte jeg til Herren,   

                                                               han svarte og førte meg ut i åpent land.
6 Når Herren er med meg, frykter jeg ikke.
Hva kan da mennesker gjøre meg?
                                                                    7 Når Herren er min hjelper,
                                                                       kan jeg se på mine fiender uten frykt.
8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren 

enn å sette sin lit til mennesker.
                                                               9 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
                                                                       enn å sette sin lit til stormenn.
    10 Alle folkeslag kringsatte meg;
                                                       jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    11 De omringet meg på alle kanter,
                                                       jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    12 De var omkring meg som bier.

 De sloknet som ild i tornekratt;
                                                       jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    13 De støtte meg hardt så jeg holdt på å falle,
                                                       men Herren kom meg til hjelp.
    14 Herren er min kraft og min styrke,
                                                       og han er blitt min Redning.

    15 Hør, jubel og seiersrop lyder
        i de rettferdiges telt!
                                                        Herrens høyre hånd gjør storverk,

    16 Herrens hånd reiser opp.
                                                       Herrens høyre hånd gjør storverk.
    17 Jeg skal ikke dø, men leve

                                                               og fortelle om Herrens gjerninger.
    18 Hardt har Herren tuktet meg, 

                                                               men han overgav meg ikke til døden.


    19 Lukk rettferdsporten opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren!
                                                   20 Her er Herrens port,
                                                       gjennom den går de rettskafne inn.
    21 Jeg takker deg fordi du har svart meg,
                                                       fordi du ble min Redning.

    22 Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.
                                                 23 Dette er Herrens eget verk,
                                                       underfullt er det i våre øyne.
    24 Dette er dagen som Herren har gjort;
                                                       la oss juble og glede oss på den!

    25 Å, Herre, gi Redning,
                                       å, Herre, la det lykkes!
    26 Velsignet være den som kommer i Herrens navn!
                                       Vi velsigner dere fra Herrens hus.

    27 Herren er Gud, han gav oss lys.
                                               Knytt festtoget sammen med grener
                                                helt opp til alterets horn!
    28 Du er min Gud, jeg takker deg;
                                       min Gud, jeg lovsynger deg.
    29 Pris Herren, for han er god,
                                       evig varer hans miskunn!

Related Media
Related Sermons