Faithlife Sermons

Rom 10 Ordets makt

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Rom 10:1-17

”Ordets makt”

Innlednibg

Er Gud til å stole på?

Vi synger at ”Du er klippen”, og leser at hos ham er det aldri forandringens skygge. Hans navn er ”Jeg er”.

Men om Gud i seg selv er pålitelig, kan vi stole på hans prosjekter?

1) skapte verden, gikk skeis!

2) Skapte folk, Israel; gikk skeis!

3) sendte Messias: de fleste av hans eget folk tok IKKE imot ham.

Hva med MEG: begynt, men ikke lykkes; likegyldighet, svikt og synd. Kan Gud gjøre noe med dette?

Dette er det Paulus kjemper med i Rom 10. La oss lese teksten

Guds frelse: trenger å forstå hva som er gått galt:

Skapte verden og mennesket som dets krone. Mennesket skulle være Guds bilde, representant, og ta vare på os styre verden med visdom og godhet., under Gud som sin Herre, og råde som Ham,

Så gjorde menneskene opprør; ville ikke erkje Gud som Herrre, ville selv herske;

Alt under ham og henne kom i ulage: som når en sjef neglisjerer jobbe: alt i bedriften går skeis

Ville frelse msk, igjen inn under Ham som Herre, og så  gjenvinne skaperverket

Hva når folket har falt bort? Moses forutså det. 5. Mos 30: Veklg velsignesle /forbannelse. Folket spydd ut og levde u tempel, offer, urene. Det var BORTE.

Hva skal vi nå gjøre?

Spør ikke … opp, ned. Ordet er deg NÆR!!! TRroens ord, fordi Loven ikke kunne praktiseres u tempel!! 

Hvordan er denne freslen

1) Bekjenner Jesus som Herre:

Ikke bare å si det, sml Islam.

Det er ursynden omgjort: Inn under Guds herredømme: erkjenne egen svakhet, og synd

-          Innrømmelse (vasnelig, fikebladene!!!)

-          Befrielse: la Gud være Gud, du kan

-                      sml bedrift/bussen: kan kun fungere når arb. gjør det de skulle! Kjæøre egen rute, drive med Facebook eller WOW,

Trosbekjenneslen: erkjenne sannheten om virkeligheten og velge deg for MEG

Fadervår: ditt, nevn, din rike (herredømme), din vilje.

Dette forteller Paulus om i Rom 4-7 (etter 1-3: alle under Guds vrede: synder..)

3:21: Gjennom Jesu offerdød, synden betalt, og relasjonen til Gud opprettet!

DÅPEN k.6 gjennom sivsjøen, dø med Jesus, til nytt liv:

Israel, fridf fra Faraos slaveri: for å leve med Gud

2) Med hjertet tror Gud oppreiste Jesus far de døde:

R.8: NY Lov: sml Sinai,

ÅNDEN:  NYTT LIV

legges i oss: kamp, men sier: pga tilgivelsen

Vi lengter etter forløsningen; strekkes os gframover

Tror i hjertet at oppreist.

Ikke bare msk: hele skaperverket i frelsesplanen!

Jes. 11, Salme 96-98

Mennesket må først finne sin plass, så skaperverket herliggjøres

RIKET OG MAKTEN ER DIN:

Han holde fremtiden i sin hånd. garantert ved Jesu oppstandelse:

Ikke bare et mirakel, beviser at sant..

Det er forsmak på nye skapelsen, gjenopprettelsen!

Hjertet griper Guds framtid, Guds endelige frelse
Munnen har bekjent, og stillet seg under hans herredømme

ORDETS MAKT

1) Ordet- løftesordet og Guds fremtid,
2)  Nådesordet: om tilgivelse, rettferdiggjort

Dette skaper det nye liv

HVA med dette nye ordet:

Jesus

sender

proklamerer

hører

tror

påkaller

Enhver som påkaller skal bli frelst: vi har hørt hva slags påkallelse (Jesus Herre).

Vi må høre; ordet skaper

La andre høre: nabo og verdens ender

s

Related Media
Related Sermons