Faithlife Sermons

Rom 10

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir:

Den som holder loven, skal leve ved den.  (3 Mos 18)

6 Men den rettferdigheten som kommer av tro, (sml. Rom 3) sier:

Tenk ikke med deg selv:

 Hvem skal fare opp til himmelen? (Sml Sinai) –
det vil si for å hente Kristus ned –  7 eller:

(inkarnasjonen)

Hvem skal stige ned i avgrunnen? (sml. Sivsjøen) –
det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.

(Oppstandelse) 

8 Men hva sier den?

Ordet er deg nær,

i din munn og i ditt hjerte.

 (5.Mos 30, til et folk i eksil, uten tempel!)

(Jer 31:31: Ny pakt, nytt hjerte!!)

Dette er troens ord, det som vi forkynner.

9 For hvis du

med din munn bekjenner

at Jesus er Herre,

og i ditt hjerte tror

at Gud har oppreist ham fra de døde,

da skal du bli frelst.

10 Med hjertet tror vi

så vi blir rettferdige for Gud,

(sml Abraham, Rom 4)

med munnen bekjenner vi

så vi blir frelst.

11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme

(Joel 2:32 Jeg og ingen annen er Herren deres Gud,

og mitt folk skal aldri bli til skamme.

 Jes 28:16 grunnstein på Sion,

 Den som tror, har ingen hast.

.

12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker.

Alle har samme Herre,

og han er rik nok for alle som påkaller ham.

13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

(Joel 3:5når Ånden utøses)


14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?

Det står jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap!

16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?

17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Related Media
Related Sermons