Faithlife Sermons

Mt 7-7 Be og få eng

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Misjonshuset 28/11-01, Bots- og bededag. Bjørn Hinderaker

"Ask, and it will be given to you!"

Matt.7:7-14

I. Prayer and the Kingdom

The Kingdom of God is the community of prayerful love.

1. Don't judge! v.1-5

2. Don't force! v.6

3. But ask! v. 7-11

To ways of relating to others:

 ! Control, power, manipulation   Request, asking     ?
DividesFighting (James.4) UnitesPreserves freedom and responsibility (Luk.22.32)

"Prayer discovers the space where we all can live!"

"Therefore: do to other what you would have them do to you!" (v.12)

- The Spirit of the Law: Love.

II. Prayer and God

1. Can we change the Almighty?

Ex.32

2.King.19

2. Doesn't this offend Gods dignity?

3. Is it neccesary to ask the All-knowing One?

Prayer is commiunity

Prayer

- an arrangement making us as individuals count!

- teaches us to reign with Him

- forms our wills and character

- forces us to wait for God

III. Prayer and the life of obedience

- the narrow gate v.13

- the good tree v.15

- judgement v.21

- the house on the rock v.24


Sagt om bønn:

"Bønn er å slippe Jesus inn" (Ole Hallesby)

"Bønn er samtale med Gud om det vi gjør i sammen" (Dallas Willard)

 

"Når vi ber, trer vi inn i den Virkelige Verden, og vår ånd og legeme begynner å fungere slik de var skapt til å virke."

"Hva om Han vet at det er Bønn vi trenger først og fremst? Hva om det viktigste i Guds tanke med bønnen var å møte oss med det vi virkelig trenger: vårt store, uendelige behov, - behovet av Ham Selv? …Sult kan drive et barn hjem. Kanskje får han mat med en gang eller ikke, men han trenger sin mor mer enn han trenger maten. Fellesskap med Gud er sjelens behov fremfor alt annet: bønnen er begynnelsen på det fellesskapet, og et behov er motivet for bønnen. … Vi må be for å få … Gud holder igjen for å føre Sitt barn i kne."(George MacDonald)

"Jeg må fri den andre fra alle mine forsøk på å styre, tvinge og dominere dem med kjærlighet. Den mest direkte vei til andre er alltid gjennom bønn til Jesus Kristus." Bonhoeffer

Anbefalt lesning:

O.Halleby: "Fra Bønnens Verden"

John White: "Mennesker i bønn"

Dallas Willard: "The Divine Conspiracy"

Related Media
Related Sermons