Faithlife Sermons

Jesus Lever

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

JESUS LEVER
Matt 28:l-10.

I. GUD SPRÄNGDE DÖDENS BOJOR

a) Skapelsen tog ett glädjeskutt.

Skapelsen bävade (jordbävning, mörker) inför detta oerhörda som skedde på långfredagen, då livets furste dödades. På påskdagen tog den ett glädjeskutt när han kom tillbaka till livet.

Kvinnorna kom till graven tidigt på söndagsmorgonen. Gud hade gripit in. Tidigare under påsken var det människorna och ondskans makter som hade gjort sitt. Nu tog Gud över. Ef. 1:19-20 “hur väldig (hyperballo, megathos) hans styrka (dynamis) är för oss som tror — samma oerhörda (energi) kraft (iskus) som han med sin makt (kratos) lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,” - här finns orden hyper – väldig (”hyperballo” ett mycket starkt ord, ex. kasta längre än alla andra, Gud kastade längre än satan), mega och dynamit och ett ännu starkare ord (ischyos) med. Jättestor kraft! Oerhörd kraft!  Han skickade en ängel, kanske var det myriader men kvinnorna kunde bara se en. Änglarna hade eskorterat Jesus tillbaka till kroppen där i graven.

b) En ny tid brutit in.

Så här börjar Kristendomen! Den börjar men en gudomlig kraftutlösning som orsakar jordskalv, satte skräck i vakterna så att de nästan dog och uppväcker Jesus från de döda, Det är därför vi firar söndagen som vilodag. Varje söndag är därför en segerdag för den kristne. Söndagen blir för alltid en påminnelse om den nya tidsålder som kommit.

Vet du varför det är viktigt att Jesus uppstod från de döda? Känner du till vilka konsekvenser uppståndelsen för med sig för dig?

Den urkristna församlingen skrattade åt döden och djävulen på påskdagen.

”..om det inte fanns någon uppståndelse från de döda, måste ju Kristus fortfarande vara död. Och om han fortfarande är död, är allt det vi predikat meningslös och er tro på Gud tom, värdelös och hopplös. Alla vi apostlar är i så fall lögnare, eftersom vi har sagt att Gud väckte upp Kristus från de döda. Om det inte finns någon uppståndelse, då är Kristus alltjämt död, och er tro är meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Om det är på det sättet har alla kristna som dött gått förlorade. Och om det bara har sitt värde i att vara kristen under livet här på jorden, så är vi de olyckligaste av alla varelser.” 1 Kor 15:13-19 Handbok för Livet

Om inte Jesus hade uppstått….

…skulle all predikan vara meningslös och vår tro tom, värdelös och hopplös

…skulle Bibeln ljuga vi kristna vara lögnare

…skulle vi fortfarande vara kvar i våra synder och stå med skuld inför Gud och vara dömda till evig förtappelse, och vara de olyckligaste av alla varelser.

Jesu uppståndelse är nyckeln till kristen tro:

1. Visar att inte Jesus är någon bedragare.

2. Döden är inte slutet.

3. Samma kraft som uppväckte Jesus är verksam i oss som tror.

4. Är grunden för församlingens budskap och existens.

Vilka konsekvenser för Jesu uppståndelse med sig?

Jesus är verksam på jorden idag.

Hans liv finns i oss.

Liv efter döden.

II. FÖRVANDLADE MÄNNISKOR.
a) De visste att Jesus var död.

De hade sett honom dö, de hade begravt honom, lindat hans kropp med linnebindlar blandat med 30 kg väldoftande salva, som sedan stelnat till ett hårt skal omkring kroppen. De hade lagt honom i graven och vältrat en tung sten framför öppningen.

b) De såg in i den tomma graven.

”Kom och se platsen där han låg”.
De såg ett tomt skal, linnebindlarna var orörda men kroppen var borta, ansiktsduken låg hopvikt på ett annat ställe.

c) Änglarna

Vilken upplevelse för kvinnorna att få se allt detta ske: Inte underligt att ängeln fick uppmana dem att inte vara rädda. Det som hade var ju för deras skull. Ängeln var på deras sida. Så år det också idag. Gud är på vår sida och han använder sina änglar också idag för att stödja och hjälpa de sina. Ängeln var den första som berättade för människor om Jesus uppståndelse. Men i den andliga världen, den osynliga, var hans seger redan känd. Satan var besegrad. Änglarna jublade över Jesus seger.

d) Möte med den uppstånden

Plötsligt stod Jesus där hos kvinnorna. Livslevande. Han lever för alltid. Låt

oss som kvinnorna hylla honom idag.

Lärjungarna och de ”500 bröderna”

Det starkaste vittnesbördet om uppståndelsen är förvandlade liv.

e) Jesu uppståndelse skall förkunnas på ,jorden.

Det var här på jorden som Jesus stora seger vanns. Han har friköpt åt Gud. Slaveriet under synden är bruten.

I ett amerikanskt påskdrama berättas om hur Longinus, befälhavaren för den romerska vakterna vid Jesu grav kommer till Pilatus för att rapportera vad som har hänt. Pilatus fru frågar då: Tror du Jesus är död? Nej, det tror jag inte blir hans svar. Var är han då? frågar hon. Longinus svarar: Han har blivit släppt lös på jorden, varken romare, judar eller någon annan kan stoppa honom nu.

Related Media
Related Sermons