Faithlife Sermons

Påskemorgen

Illustration  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Select all the text in this box and paste your illustration here...

"Vi tror, at Jesus Kristus er opstået med hud og hår - ben, knogler og det hele!" Grundtvig

----Der stod ikke ”tegning” på skoleskemaet, men kristendomskundskab. I vinterens sidste måneder havde de arbejdet med påskens begivenheder: indtoget i Jerusalem, nadverens indstiftelse, Jesus i Getsemane, pågribelsen, forhøret, domfældelsen og korsfæstelsen, påskemorgen og Jesu opstandelse. Der manglede derfor ikke motiver, da læreren sagde, at de skulle bruge den sidste time inden påskeferien til at tegne påsken. Der var næsten alt for mange motiver.

Stilheden sænkede sig over de 23 unge hoveder, og farveblyanterne arbejdede på de hvide blade. Med lidt velvilje kunne man begynde at ane konturerne af bymure, porte, bjerge og tinder. Og nogle kors. De fleste af børnene var optaget af påskens første del: Jesu fornedrelse, lidelse og død. Der var ingen, der havde givet sig i kast med dens anden del: Jesu opstandelse.

Da timen næsten var forbi, kom en lille glædestrålende dreng op til katederet. Han havde været helt andre steder henne end Jerusalem. Han havde tegnet en mægtig boligblok med en opgående sol i baggrunden. Og da læreren lidt forundret spurgte, hvad det skulle forestille, svarede drengen med synlig tilfredshed:

”Det er påskemorgen i Etterstad. Dér bor min bedstemor!”

Historien er fra det norske magasin ”Familien”.

Denne lille fyr var en stor teolog. Han må på en eller anden måde have fornemmet, at når vi skal tale om påske, er det ikke nok at tale om påskemorgen i Josef af Arimatæas have i Jerusalem. Der skal virkelig også tales om påskemorgen i Ettersted, hvor bedstemor bor. Og vi føjer til: Påskemorgen i Bedsted og Grurup, påskemorgen i dit og mit liv.

Source: Magazine Name, January 1, 2006

Related Media
Related Illustrations