Faithlife Sermons

Att göra lärjungar nyckeln till att vinna världen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Ryd 96.01.01 (Kretsgudstjänst)

Matt. 28:18-20.

1. MAKT

a) Auktoritet

Grundtextens ord betyder auktoritet - att att använda makt. Hela Matteus evangeliet handlar om  Jesu auktoritet: i undervisning (Matt 7:29), i helande av sjuka (Matt 8:1-13), i att förlåta synder (Matt 9:6), han utövade auktoritet över satan och delegerade denna auktoritet till sina lärjungar (Matt 10:1). Här i slutet av evangeliet slår Matteus fast att Jesus har all makt, och denna makt lägger han i lärjungarnas händer att förvalta. Mark 16:15-18 "Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."

b) Tjäna utan fruktan

Att Jesus har all makt betyder att vi inte behöver frukta för något utan tjäna honom istället. Han har besegrat alla sina fiender.

c) Vi är sända

Kristen tro är missionerande tro. Guds natur kräver detta. Gud är kärlek och han vill att alla skall få tid att omvända sig - 2 Pet. 3:9  "han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig."

Som Guds barn bär vi på samma längtan och därför vill vi berätta de goda nyheterna för andra.

Apostlagärningarna beskriver hur den första församlingen verkade utifrån den insikten att Jesus har all makt. De tjänade i Hans namn, och de var beroende av Hans kraft och ledning. De mötte inte den förlorade världen med någon egen auktoritet utan med Jesu makt.

2. HANDLING

a) Genom förvandlade människor

Ordet "Gå" är inte en befallning, den enda befallningen som finns i hela missionsbefallningen är att vi skall "göra alla folk till lärjungar". Som en följd av att människor förvandlas till lärjungar vinns nya människor till tro. Vi går i Jesu fotspår.

b) Jesus visar vägen

 Att vara en lärjunge är mer än att bara vara troende och tillhöra en församling. Lärling - att vara i sällskap och leva med en lärare. Inte enbart genom lyssnande utan genom att göra vad läraren gör. Vad lärde lärjungarna av Jesus? 1) De upplevde hans kärlek, 2) de fick kunskap om Guds rike, 3) De lärde av honom hur man gör Guds rike synligt på jorden.  Många har fel uppfattning om vad det är att vara Jesu lärjunge. Overhead (kunskap om)

c) Göra lärjungar

Mycket av dagens församlingsliv kommit långt bort från  Bibelns beskrivning av  vad lärjungaskap är. Vi anställer folk till att predika, vinna människor och undervisa de troende medan de flesta församlingsmedlemmarna har blivit åskådare, hejaklack eller servicepersonal. När någon blir en kristen, döps och välkomnas man in i gemenskapen och förenas med de andra på åskådarläktaren eller i serviceavdelningen. Hur mycket snabbare skulle inte våra församlingar växa och hur mycket starkare och gladare skulle inte församlingsmedlemmarna vara om var och en av dem fick vara med om att göra lärjungar. Det enda sätt på vilket en församling kan var fruktsam och växa är med ett systematiskt lärjungaträningsprogram. Det är inte tillräckligt med att vinna människor för Gud, Jesus talar om att också undervisa dem. Overheadbilderna.

3. MÖJLIGHET

Jesus är inte bara mitt ibland oss när vi samlas i hans namn, han är med oss när vi spridda i vardagen lever för honom.

Inte ett löfte utan en verklighet.

Frasen "alla dagar till tidens slut" antyder att vår Herre har en plan. Han är historiens herre. När församlingen följer hans ledning och lyder hans ord fullföljer de hans syfte i världen.  Det kommer att nå sin kulmen en dag, under tiden måste vi vara trofasta.

Berättelsen om hur Jesus kommer till himlen och möter änglarna som ivrigt frågade vilka planer han hade för att fortsätta verket på jorden som han påbörjat. Utan att tveka svarade då Jesus: Det har jag överlåtit på mina lärjungar. En av änglarna frågade: Men om de misslyckas? Också denna gång svarade han utan att tveka: Jag har ingen annan plan.

Related Media
Related Sermons