Faithlife Sermons

Vara med i vår gemenskap

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Bottnaryd 95.09.02

VARA MED I VÅR GEMENSKAP

1 Joh 1: 3-6, ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.”

En glädjerik gemenskap

Evangelium glädjebudskap

Tron på Jesus för mig in i en ny glädjerik gemenskap.

Förkunnelse, v.5, gemenskap, glädje v.4. Detta är ett återkommande tema i Johannes litteraturen: förkunnelse + glädje. Joh 3:29, - ”Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt.” 15:11. -”Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.”

Grundlades av Jesus och lärjungarna

Denna gemenskap grundlades då Jesus vandrade här på jorden, mellan honom och hans lärjungar och

Fördjupades och vidgades och leds nu av Den Helige Ande

Den har funnits i generation efter generation.

Frälsningen leder till gemenskap

Syftet med att vi förkunnar evangelium är inte frälsning utan gemenskap. Frälsning är dörren in till gemenskapen. Bekännelse av våra synder och Jesu blod bevarar oss i gemenskapen. Utan Jesus och hans död existerar inte denna gemenskap.

1 Joh 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”

Mer än en global gemenskap

En global men nära gemenskap, en gemenskap med varandra men också med Gud. Tar oss ända in i himlen, till Guds tron, gett oss en plats i himmelen: Ef 2:6 ”uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.”

Låt oss se hur denna gemenskap fungerar:

Gemenskap - Koinonia - gemenskap byggd på kommunikation i ord och handling

Två faror: att endast ha gemenskap med Gud och inte kristna, att bara ha gemenskap med kristna men inte med Gud.

1. FADERN

Inititivtagaren till att återupprätta det som en gång gick förlorat. Han har hela tiden sökt gemenskap med människor. Alla förbunden i GT. Hanok 1 Mos 5:24 ”Sedan Hanok så hade vandrat i gemenskap med Gud, såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort.”

Tillgång till tronsalen. Vår Far.

2. SONEN

Lärjungen - Mästaren, Vinträdet - grenen.

Upp 3:20 ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig”.  Jag är med er alla dagar.

3. Varandra

Att dela samma liv. Dela med sig av sin tro, dela med sig av sina ägodelar, dela med sig av sin tid.

Sackeus utestängd bakom alla ryggar. Luk. 19: 3 ”Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten”.

Related Media
Related Sermons