Faithlife Sermons

Guds Löften

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

GUDS LÖFTEN

Löfte om en Frälsare. Det första löftet i Bibeln. 1 Mos 3:15.

Jorden skall inte dränkas av vatten igen 1 Mos. 9:11.

Guds löfte till Abraham att han skall bli stamfader till ett stort folk. 1 Mos. 12:2-3

Guds löfte till Isak att hans efterkommande skall bli talrika och att de skull få bo i det land som Gud lovat Abraham. I hans avkomma skall alla folk bli välsignade. 1 Mos. 26:2-4.

Löfte till Jakob om landet och välsignelse. 1 Mos. 35:11.

Löfte till Israels barn om landet 2 Mos. 3:3.

Löften till Israels folk om de höll förbundet. 2 Mos 19:5f

Löfte om Messias 5:18:15

Messias dör i vårt ställe och helar våra sjukdomar. Jes 53:4-12

Israels återupprättelse. Jes 54:6-7

Löfte om ett nytt hjärta och om Guds Andes närvaro. Hes 36:26-27.

Guds Andes utgjutande Joel 2:28-29

Löftet om Anden som gåva Apg 2:38-39.

Evangeliet är budskapet om att Gud uppfyllt sitt löfte Ap. 13:32

Jesu uppståndelse är uppfyllelsen av löftet som David fick. Apg 13:34.

Related Media
Related Sermons