Faithlife Sermons

Är Bibeln gammalmodig

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Bottnaryd 941015

ÄR BIBELN GAMMALMODIG?

VI FÖRÄNDRAS

Är det som vi tycker vara rätt idag, rätt imorgon? Är det som vi tycker vara rätt i vårt land rätt i andra kulturer? Vi lever i en ständig förändringsprocess. Allt sedan renässansens dagar för ca 500 år sedan har livsåskådningar och filosofier avbytt varandra:

Rationalism - människan kan planera och tänka självständigt.

Pragmatism - Sanning, är det som fungerar, och som leder till framgång.

Idealism - Inget är absolut, det finns ingen sanning ingen, ingen lögn.

Evolutionism - Människan har ingen skapare, är inte ansvarig inför någon annan än sig själv och sina egna värderingar.

Humanism - Människan har obegränsad kapacitet, med tillräcklig tid och utbildning kan hon själv lösa alla sina problem.

Existentialism - Livet är meningslöst och absurt, sa gör vad du vill.

l motsats till alla dessa och många andra livsåskådningar står Bibelns livsåskådning. Den ligger fast.

Bibeln: Människan är skapad av Gud, det finns mening med livet, vi behöver därför leva i harmoni med var Skapare. Apg 17:24-31.

FÖRÄNDRAS GUD?

Det finns teologer som hävdar att då människan byter uppfattningar om tex. etiska frågor så sker samma sak med Gud. Han byter uppfattningar precis som vi, han förändras också. Därför kan vi inte låta Bibeln uppfattningar bli vägledande för oss. Vad säger Bibeln om Gud. Ps 102:26-28. – Hebr 1:12 (1.000 år mellan dessa böcker, men påståendet finns kvar).

Människan kan inte styra eller förändra Gud. Människans idéer filosofier och vetenskap slits ut som gamla kläder och måste bytas, men Guds tankar ar eviga.

Vi behöver förändras av Gud. Jes 55:7-9.

EN RÄTT INSTÄLLNING TILL BIBELN

Inte en prick av lagen skall förgås, Matt 5:18. Med lagen menas hela Skriften.

Hur kom Bibeln till?

Inspirerad av Gud. 2 Tim 3:16 Gud talade till människor som skrev ner hans ord. Gud har vakat Over vad som skrivits, att inga felaktigheter och falska uppenbarelser smugits in, men författarna har fått ge sin personliga "touch" åt det som skrivits. Man kan säga om Bibeln att allt är gudomligt och allt är mänskligt. Skriven under en tidsperiod på 1 500 år av ca 40 författare med varierande yrken och utbildningar. Allt från kungar, premiärministrar, läkare, teologer, boskapsskötare, fiskare, skatteindrivare.

Syftet med Bibeln.

Ingen vetenskaplig avhandling. Guds syfte med Bibeln är inte att ge oss en uppenbarelse om vad som är rätt vetenskap. Inte skriven i litterärt eller filosofiskt syfte En bok om frälsning Hela Guds frälsningsplan uppenbarad. Ökad uppenbarelse genom åren. En bok för vägledning och fostran 2 Tim 3:16-17

 

 

Bestående sanningar och tidsbestämda.

Bestående sanningar.

Tio Guds bud. Missionsbefallningen. Bibelns ord om äktenskap, homosexualitet etc. 

Tidsbestämda sanningar.

Lagarna om offer och religiösa riter för Israel. Profetior om länder och folk, kulturella och

Historiska hänsyn: Kvinnan skall tiga vid sammankomsterna, 1 Kor 14:34-35 (bakom de här orden ligger kulturella. Tidsmässiga och lokala orsaker som vi inte känner till), att förbli ogift 1 Kor. 7:8. Paulus väntade intensivt på Jesu återkomst och man trodde att han skull komma när som helst).

Vi behöver hjälp att förstå Bibeln.

Öppnade sinnen, Luk 24:44.

Anden lär och påminner, Joh 14:26.

Tolka andliga ting med Andens hjälp, 1 Kor 2:13.

Guds Ord är levande och verksamt, Hebr 4:12.

Guds Ord förvandlar oss.

Related Media
Related Sermons