Faithlife Sermons

Styrkan av enig bön

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Bottnarayd Kretsgtj 940306

 

 

STYRKAN AV ENIG BÖN

Matt 18:19-20

Enskild bön är som rotsystemet i ett träd, gemensam bön är stammen, båda behövs.

VÅR Fader. enskild gemenskap, familjegemenskap.

1. ATT KOMMA ÖVERENS

Gemensamt mål, i enighet (Symfoni = harmoniserar, tillsammans) Att spela samma melodi. Apg 1:14 (med ett sinne, enhälligt, i ett ackord) 2:1, 46, 4:24. "Gud, vi vill att din vilja skall ske".

Bön är samarbete på högsta nivå.                                          

Församlingens uppdrag. Kanalisera Guds Rikes frambrytande. Den helige Anden är en strateg.   och vill stimulera församlingen till tillväxt. Apg 9:31. En del av Den Helige Andes arbetsmetoder är att mana Guds folk till bön. Frimodig och djärv bön. Det finns ingen känd väckelse som inte är född genom bön.

Väckelsen i Wales. Keswickkonf 1896, 1903 nytt bönemöte. Evan Roberts. Väckelsen i Wales var ett enda stort bönemöte över hela landet, gruvor var stängda, skolor stängdes, pubar tömdes på folk, alla var på bönemöte. Tusentals människor blev frälsta.

Förbön för världens nationer, 20/40 fönstret, besök i arabländer,

       för vårt eget land, Jesusmarsch 28/5 i Sthlm, en bön och lovsångsmarsch för vårt land. Startade i Storbrittanien 1971, och har betytt mycket för den andliga utveckling i det landet, har spritt sig till stora delar av världen. 1993 deltog 1 miljon människor världen över i denna marsch

       för städer och bygder, Göteborg, böneberg

       för människor, som är närvarande men också frånvarande

     

2. SAMLADE I JESU NAMN

Den lokala församlingens betydelse. Regelbundna samlingar. Lokalt ansvar för sin egen bygd, för missionsåtaganden. Kontrollrummet.

Jesus är själv närvarande. "Mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson".

3. FÖRVÄNTA BÖNESVAR

Förvänta resultat av våra böner.

Uthållig bön

Bön är färskvara

Related Media
Related Sermons