Faithlife Sermons

Elia - en människa som vi

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Bottnaryd 1994.02.06

EN MÄNNISKA SOM VI.

Jak 5:16b-18.

Vi behöver hjälp, behöver bedja, behöver lyftas upp

ELIA VAR EN MÄNNISKA SOM VI.

1. Israels folk uppfattade Elia som prototypen för en profet, en ouppnålig människa. Jakob säger att han var en människa som vi. Jakob tog ner honom på jorden. Han hade sina svagheter som alla andra. När det gäller bön skall vi inte se till meriter utan till Guds nåd. Han använde samma väg till Gud som Guds folk har gått i alla tider.

2. Elia bad intensivt- i bön bad han. Han bad konkret. Missionären i Afrika som mötte lejonet och bad att lejonet skulle uppföra sig som en god kristen. Lejonet faller till marken och knäpper ihop sina händer och ber: Tack gode Gud för maten. Amen. Jakob talar om att bönesvaren uteblir på grund av slarvig bön. Jak 4:2b-3.

3. "sedan bad han igen" en pågående process i hans liv. Vissa tider blir det mer bön, låt denna tid bli en sådan i ditt liv. "Herren må ni be om regn, när vårregnets tid är inne" Sak 10:1

4. Han fick se resultat. Bönen ett kraftfullt vapen. Jak 5:17-18. i kampen mot det onda - defensivt, för att Guds Rike skall gå framåt - offensivt. Ef 6:18 "Gör det under åkallan och bön i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för de heliga"

MÄNNISKOR SOM VI BAD

Bönemötet i Jerusalem Apg 12:12. Många anonyma, men viktiga personer för Guds Rike.  De bad Petrus ut ur fängelset. 12:5.

JESUS UPPMANAR SÅDANA SOM OSS ATT BE

Vill du blir glad?

"Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig". Joh 16:24

Vill du se Guds gärningar?

"Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det." Joh 14:14.

Längtar du efter förändringar i ditt eget liv och i andras liv.

Garantibesked för bönen

Joh 15:7 "Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det." Uthållig bön. Bön som bedes och upprepas har stor verkan. Den skapar något

Den sätter himmelen i rörelse så att det märks på jorden.

HUR TALAR GUD?

Räkna med att Gud vill tala till dig. Tacka honom för det. Din inställning är viktig.

Oftast inte med hörbar stämma. Ju mer du ber ju oftare hör du Herren tala och du lär dig känna igen hans röst.

1. Överlåt dig till att göra hans vilja. Joh 7:17

2. Var lydig inför det som du redan vet är Guds vilja.

3. Gud behandlar oss som individer och med integritet och kommunicerar på olika sätt till oss. Identifiera de sätt på vilka Gud tidigare talat till dig på. (tankar som föds då du ber, (i tungor), läser Bibeln, sjunger lovsånger etc, drömmar etc)

Hans tilltal stressar oss inte, utan ger oss en känsla av frid

När Gud talar till oss om synd som behöver klaras upp, kan man uppleva hur Guds Ande mjukt men bestämt upprepar vad vi skall göra och det gör han varje gång tills dess vi lytt. Det är som om dörren till all gemenskap med Gud blivit stängd tills dess vi lyder.

Genom Anden, motsäger aldrig Guds Ord.

Hur prövar vi Guds tilltal?

1. Gå till Guds Ord.

Related Media
Related Sermons