Faithlife Sermons

Att offra till Gud verk

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Bottnaryd 940501

ATT OFFRA TILL GUDS VERK

2 Kor 8:1-15.

Om insamling till de nödlidande kristna i Jerusalem. Handlar inte om att ge till församlingen. Det fanns med all sannolikhet regelbundna insamlingar av tiondet av medlemmarnas inkomster. Utöver detta uppmanas det att offra.

 

1. Vi skall ge enligt Guds vilja. v 5.

Gud gav oss Jesus. Gud har bara en son, han blev missionär. 

Oss själva - Rom 12:1-2, "frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud". 1 Kor 6:19-20.

Tionde. - Mal 3:10. "För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva sedan hurdan jag bliver, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse." Resultat av tiondegivandet: Öppen himmel, och riklig välsignelse. Att inte ge tionde är att röva från Gud: "ni rövar från mig," och resulterar i förbannelse. Mal 3:8-9.

Tiondet inget offer. Allt tillhör Herren, men han gör anspråk på 10%, resten är ditt, utav dessa 90% offrar vi.

De var överlåtna till apostlarna ledarskap. De kände förtroende för dem.

50% av en församlings budget skall gå till mission - en god regel som ofta ger välsignelse på hemmaplan av tillväxt.

2. Offrande ger glädje fast det svider. v.2.

"De har blandat sin underbara glädje med sin djupaste fattigdom och resultatet har blivit ett överflödande givande till andra". Levande Bibeln. Frikostighet en nådegåva, v.6, 7.

2 Sam 24:24 "jag vill inte offra åt Gud, det som jag har fått för ingenting". Änkans gåva.(några ören) Mark 12:41.

3. Vi skall ge frivilligt. v.3.

De hade den rätta motiveringen till att ge. v 4.

En bonde blev tillfrågad om hur mycket mjölk hans kor gav, och han svarade om du menar frivilligt så ger de ingenting men vi kan mjölka så och så mycket av henne varje dag. Gud vill att vi skall ger frivilligt och av kärlek till honom. De tiggde och bad om att få ge.

Information är viktig. Troslöftesoffer.

Enligt våra möjligheter,

Uthållighet. v.11,12.

Korinterförsamlingens problem - de startade fulla av entusiasm med den svalnade. Paulus använde Mackedoniska församlingarna som ett gott föredöme. 

4. Bevisar arten av vår kärlek. v.8.

Resultatet av vår kärlek och överlåtelse till Herren visar sig i kollektboxarna. Ett privilegium mer än en skyldighet.

Related Media
Related Sermons