Faithlife Sermons

Pengarna eller livet

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Bottnaryd 931017

PENGARNA ELLER LIVET

GUDS ANSPRÅK

"mitt är silvret och mitt är guldet", Haggai 2:8. "landet är Herrens" 2 Mos 9-29

Gud ger israel rätt till att bruka landet, men reserverar äganderätten åt sig själv. 3 Mos 25-23.

Vad Jesus lärde om pengar

1. Samla inte skatter här på jorden, Matt 6-19-21, det är dåraktigt, Luk. 12:16-21, Mark 8:36
"vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv?"

2. Vi kan inte tjäna både Gud och Mammon, Matt 6-24

DEN RÄTTA INSTÄLLNINGEN
Undvik dessa två:

Girighet = att ha mer, NT 81- själviskhet

Inte ovanligt att den rike vill ha mer, Akta er för habegär, Luk. 12:15. Girighet leder till förtappelse, Ef. 5-.3-5. Girigheten fälla, 1 Tim 6:9.
Oro

Matt 6:25-34.

Utveckla dessa två:

Förnöjsamhet

Kontrast till girighet, Hebr. 13:5, inte resignation inför fattigdomen. lär dig att skilja mellan dina behov och dina önskningar. Vi har löfte av Gud att få det vi behöver, Fil 4:19. Gud ger oss inte allt vi ber om, men vi får det vi behöver. Generositet.

1 Tim 6-.17-1 9.

Sätt Gud först

Tiondet

Äldre än Abraham, blev påbjudet i 3 Mos 27-30-32. Jesus talade om det, Matt 23:23 Aposteln Paulus, 1 Kor 16:1-2, lägga undan regelbundet en del av inkomsten. Malaki 3- 1 0 ett löfte om välsignelse.
NT:Iigt offrande

1. Först och främst oss själva, 2 Kor 8-.5, Vi kan inte köpa oss fria från att tjäna i Guds rike genom att ge pengar istället.

2. Så rikligt, med glädje - skörda rikligt, 2 Kor 9-.6-1 1, Luk. 6-.38

Related Media
Related Sermons