Faithlife Sermons

Tro på Gud

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Stockaryd  920208

TRO GUD

Mark 11:22

Jesus försökte ständigt att uppmuntra sina lärjungar att deras tro på Gud skulle växa. Han var sörjde över lärjungarnas otro. Luk. 12:28.

Mannen som körde skottkärran över Niagara på en lina. Tusentals människor var där och titta på. Han la en stor säck med lump på kärran och sköt den över linan och sedan tillbaka. Sedan vände han sig mot publiken och sa., "Hur många av er tror att jag kan köra en människa över? Allesammans skrek och ropade. En man i främre raden var mycket upprymd i sin tro. Och mannen pekade på honom och sa: - Kom då, så skall du få åka med över! Man kunde inte se mannen, som trodde, för damm på ett bra tag. Han sa, att han trodde, han inbillade sig att han trodde - men han ville inte sätta sig i skottkärran. Så är det med många när det gäller tron på Gud, de påstår att de är kristna och att de följer Jesus. Men de har aldrig satt sig i "skottkärran". de har aldrig vågat utlämna och verlämna sig helt.

Tro är vila i Guds armar.

Jesus säger något som han menade var helt självklart: "Ni skall tro på Gud."

1. TRO PÅ GUD SOM EN PERSON

Hur uppfattar du Gud? Är din uppfattning rätt?

a) Den Gud som Jesus vittnade om är en god Gud. Inget dunkelt eller opålitligt hos honom. Joh. 3:16, Han älskar människan.

b) Gud är vår himmelska Far.

Jesus sa att vår himmelska ger det som är gott, om vi ber om det. Vi kan gå till honom med allt. Han har tid och vilja och kraft att hjälpa oss. Var inte rädd för Gud! Adam och Eva gömde sig för honom i fruktan för honom.

2. TRO PÅ GUDS NÄRVARO

När vi talar om att vi har Jesus i hjärtat, då menar vi att Gud är hos oss hela tiden. "Jag är med er alla dagar", sa Jesus. Bibeln talar om att Gud har gjort den kristne till sitt eget tempel. I Kor 3:16. Han är därför lika nära oss som luften vi andas.

Rom 8:28 "Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda,". Vi lever i en ond värld, satan vill för- störa allt det goda som finns, och han har många på sin sida. Men om jag vill uppleva Guds närvara och hans beskydd så finns det möjlighet till det, om jag VILL.

3. TRO ATT GUD HAR EN MENING MED DET HAN GÖR

En del människor tar avstånd från Gud därför att de har en falsk föreställning om hurdan han är. De ifrågasätter hans motiv, de tycker att han är en tyrann, andra tycker att han vill förbjuda allt som är livsbejakande, och hindra människors frihet.

Tänk vad fel de har. Guds vilja är att leda in våra liv i en underbar plan. Han har ett underbart syfte med vår tid här på jorden och även i evigheten.

4. TRO PÅ GUDS MAKT

Gud har all makt. Bibeln säger det och därför tror vi det. ond- skans närvaro här är bara en parantes. om du inte vill tro på Gud är du en del av denna parantes. Du kommer aldrig att få se Guds underbara värld, och det han förberett för dem som tror på honom. "Vår Gud är i himmelen och han kan göra allt vad han vill." Han är undrens Gud.

Fil 4:13. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft".

5. TRO PÅ GUDS LÖFTEN

De största männen i historien är de om har vågat tro på Gud. Moses var en sådan stor hjälte, han vågade försaka allt av rikedom och ära i tro på att Gud hade något bättre i beredskap

för honom. Det finns många som har i stått vid liknande vägskäl som Moses, men valt den andra vägen istället, den som många tror leder till lyckan, Billy Graham berättar om åtta framgångsrika affärsmän på 1920-talet tillsammans ägde de en större förmögenhet än USA:s finansdepartement, de var på alla läppar, man drömde om att bli som dem, De kom alla en dag till en skiljeväg som Moses gjorde, men de valde att gå sin väg, inte Guds, och berättelsen om dessa män är en helt annan än den om Moses. Två av dem dog utfattiga, en hamnade på Sing-Sing fängelset, en annan på ett annat fängelse, Tre begick självmord, bland dem Ivan Krüger.

Dessa åtta män skulle ha sagt till Mose, när de var i sin glans dagar, att han skulle aktat sig för att lämna Egyptens rikedomar och härlighet.

Men Mose ville behaga Gud och tro på hans löfte.

Ta Guds löfte på allvar, Han vill vara med dig och leda och hjälpa.

6. TRO PÅ GUDS FRÄLSNING

a) Gud har gett oss en fri och fullkomlig frälsning Han dog i vårt ställe. Tro på detta. Ormen i öknen.

Avslutning:

Be Gud om tro.

Håll dig till Guds löften, låt Gud få bevisa för dig att han är pålitlig och trofast.

Related Media
Related Sermons