Faithlife Sermons

Jesu böneliv, del 2

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Stockaryd, 920112

JESU BÖNELIV, del 2

SKUGGORNAS BLIR DJUPARE

De bilder ur Jesu böneliv som vi nu skall läsa om skedde under hans sista verksamhetsår. Det hade skett en total brytning mellan honom och de nationella ledarna. Korsets hemska skugga kom allt närmare . Hatet från de stod emot honom blev allt intensivare. Det ställdes större krav på lärjungarna. En del efterföljare lämnade honom. Han sökte djupare gemenskap med de tolv.

6) Bönegemenskap.

Luk. 9:18. De befann sig uppe i grannskapet till den romerska staden Cesarea Filippi. Han hade dragit sig undan skarorna, men istället sökte han djupare gemenskap med sina lärjungar. Han tog dem med sig för att dela bönegemenskap med honom. Han ville överföra sitt böneliv till dem. Dra dem in i den böneatmosfär som han rörde sig i. Han hungrade efter djupare gemenskap med dem, den bästa gemenskap man kan ha är gemenskap i bön.

7) Bön är förvandling

Luk. 9:28. Matteus, Markus och Lukas nämner om Jesus på Härlighetens berg, men det är bara Lukas som nämner att Jesus gick upp dit för att be, och att hans ansikte förvandlades när han bad. Vid hans sida stod en som århundraden tidigare  tillbringat så mycket tid med Gud att också hans ansikte blev förvandlat. Ett ansikte som strålar i kontakt med Gud. Skall inte vi som har hört honom säga: ”Följ mig!”, också gå till Gud för att vara ensamma med honom, så att också vi kan utstråla Herrens härlighet. 2 Kor 3:18.

8) Medveten om Faderns närhet.

 Luk. 10:21. Jesus hade sänt ut sina lärjungar två och två, och när de kommer tillbaka är de glada och berättar med inspiration om vad de fått uppleva. När Jesus hör dem uppfylls han av glädje, och spontant börjar han tala med sin Fader i himmeln. Han verkade att räkna med Faderns närhet och närvaro var helst han var. Han var så nära att han kunde tala med honom överallt och när som helst.

 9) En Mästare i att bedja.

 Luk. 11:1. utan tvekan var lärjungarna redan vid denna tid bedjare men när de jämförde sig med Jesus upplevde de att de inte hade kommit särskilt långt. Han hade talat till dem om bönen, men när de lade märke till hur mycket av sin tid han bad och resultaten utav hans böneliv började de förstå att det fanns hemligheter och ännu outforskade områden i bönens värld. Och deras spontana längtan efter detta kommer fram i orden: "Lär oss att bedja".

10) Hans gärningar föddes i bönen.

 Joh. 11:41-42. Jesus visste i förväg att Lasarus skulle dö, han visste också att det var Faderns vilja att Lasarus skulle uppstå igen. Allt detta hade Fadern sagt honom då han var inför honom i bön. Han var säker på vad har gjorde vid graven därför att han visste att det var Guds vilja. Tron föds i bön till Gud, där hans vilja blir uppenbarad och vi börjar handla efter den.

11) Bön om att Faderns namn skall förhärligas.

Joh. 12:27-28. Denna berättelse får oss att förstå hur nära Jesus och Fadern var varandra. Här ger fadern omedelbart svar på det Sonen sagt. Gud är nära oss, han hör oss när vi beder och vill svara oss.

Related Media
Related Sermons