Faithlife Sermons

Jesu böneliv, del 1

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 10 views
Notes & Transcripts

Stockaryd 92.01.05

JESU BÖNELIV

När Gud skulle återvinna sin förlorade värld sände han en människa hit ner. Jesus var mer än en människa, men han insisterade på att han var en människa. Han upplevde det som alla människor fick uppleva.

Ingen människa har förstått bönen som han, ingen människa har bett som han gjorde.

JESUS BAD

Han älskade att be. ibland var hans bön hans sätt att vila. Han bad så mycket och så ofta att det blev en del av hans liv. Det var för honom lika naturligt att be som att andas. Det finns inget som vi såväl behöver att lära oss som att bedja.

Det finns två sätt att få instruktioner på: 1) att bli tillsagd, 2) att se någon annan göra det. Den sistnämnda är den bästa. Hur kan vi bäst lära oss att bedja än att se hur Jesus bad och att sen försöka att göra som han. Vi skall inte bara studera vad han sa om bönen även om det är ovärderliga sanningar för oss, utan vi skall se hur Han själv bad när han var här omgiven av samma omständigheter och frestelser som vi.

EVANGELIERNAS BILD

Evangeliernas fragmentariska berättelser om Jesu böneliv, ger oss bilden av en ensam man med ett ansikte vänt uppåt. Det finns 15 nämnda tillfällen då Jesus bad. Matt. 3, Mark. 4, Joh 4, Lukas 11. Någon har funderat över varför Lukas betonat Jesu böneliv mer än de andra författarna och dragit slutsatsen att Lukas som var följeslagare till Paulus hade sett bönens betydelse för evangeliets framgång och ville därför lyfta fram den sidan i Jesu liv, hans andra bok Apg är ju också full av exempel på den första församlingens böneliv.

a) Matteus målar bilden av Jesus som Kung,

b) Markus ger oss bilden av Faderns nitiske och outtröttlige tjänare,

c) Johannes beskriver Guds Son som kom till vår värld,

d) Lukas ger oss bilden av den mänsklige Jesus, en Människa och Den Helige Ande gör det klart att Lukas berättelser beskriver att människan Jesus bad, han bad mycket, han behövde be, han älskade att be.

 EN ÖVERSIKT:

1.      Bön ger kraft, 

Luk 3:21. De tre första evangelierna berättar om Jesu dubbla dop, men Lukas tillägger, "och stod och bad". Det var när han väntade i bön som himmeln öppnade sig. Han vågade inte börja sitt uppdrag utan att först ha blivit smord. Han väntade på profetians uppfyllelse. Bön är kraft. Bönestunden är en kraftstund. När vi ber kopplas kraften på. Apg 4:30. 

2. Bön ger vila och nya visioner.

Mark.1:35. Efter en intensiv dag går Jesus upp tidigt nästa dag för att be på en enslig plats. Han hade behov av stillhet och krafthämtning hos Gud, där klarnade visionen, där fick hans nerver vila, där styrktes hans ande. Jes. 50:4 "Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt". Vi måste hitta en tid då vi kan vara i ensamhet med Gud.

3. Bönen viktigare än allt annat.

Luk 5:16. Grundtexten här ger oss en vink att det var en vana hos Jesus att regelbundet dra sig undan för att bedja. Pressade av uppgifter och behov frestas vi att ta mindre tid till bön. Jesu exempel här är. bön först, arbetet sen. Detta gäller oss i vardagslivets olika uppgifter, det gäller också i församlingens arbete. Ta en bönedag planera in dem i din almanacka.

 4. Bön ger seger och ledning.

 Luk. 6:12. Jesus stod mitt uppe i en intensiv period i sitt liv, motståndet hade blivit starkare från de judiska ledarna. En kväll går Jesus på nytt undan, han sökte upp ett berg, där bad hela natten, inget säger oss att han hade planerat att stanna så länge, men allt det som fanns inom honom av andlig trötthet av att ständigt vara utsatt av sataniska attacker och frågor om inriktning inför framtiden fick honom att stanna hela natten. Där i den stjärnklara natten, lyftes all andlig tröttheten bort, han fann vila i Gud, han fylldes av andlig kraft och auktoritet. Han fick ljus över framtiden, över frågor när det gällde vilka som skulle var apostlar och föra hans budskap vidare när han var borta.

Väl tillbaka från sin bönenatt, utväljer han de tolv som skulle bli hans apostlar. på nytt var han beredd att konfronteras av nöden, och demonerna. I Andens kraft går han för att kasta ut demonerna och driva djävulen på flykten. Se vers 19.

 5 . Bön skyddar mot frestelser.

Mark 6:30-46. Jesus var populär, därför att han helade och hjälpte människorna. Hans försök till att ensam med Gud grusades på grund av att människorna följde efter honom. Han fylldes av medlidande och tog sig an människorna, han botade och undervisade dem. Han visade sin makt genom att mätta 5000- De ville göra honom till kung-brödkung. Hans popularitet var på höjden. Men han blev inte förblindad utav framgång, mitt i framgången söker han stillhet och ensamhet med Gud. Ännu en natt tillbringades i bön.

Related Media
Related Sermons