Faithlife Sermons

Mer än övervinnare

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Stockaryd 900826

MER ÄN ÖVERVINNARE

Rom 8:31-39

inl. Textsammanhanget ar ett klimax Paulus stora utläggning av "Guds frälsningsplan" i Romarebr. första åtta kapitel. Dessa verser innehåller några av de mest underbara ord som Paulus någonsin skrev. Paulus skriver här att det går att leva i seger trots alla yttre omständigheter. Paulus skrev det här brevet till de kristna i Rom, Nero satt på den kejserliga tronen i Rom, snart skulle han doppa många av de kristna i olja, och köra sina vagnar med ljus från deras brinnande kroppar Arenorna över hela rommarriket skulle nedsölas med de kristnas blod. Det var farligt att vara en kristen. När Paulus skriver 'Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?" så skrev han inte i bilder utan bokstavligt. dagligen utsattes män och kvinnor för terror på grund av sin tro på Jesus. sådana problem som Paulus och hans samtid hade behöver inte vi möta i vårt land, men vi kämpar mot fiender som är speciella för vår tid och som försöker separera oss från Jesus.

1.      FIENDER S0M EN KRISTEN MÖTER

a)     Sekularisering.

Vi kämpar mot Sekulariseringen. De stora vetenskapliga framgångarna har ställt människan i centrum. Guds existens är inte lika påfallande idag s0m det var för våra förfäder. Man tycks inte behöva honom längre. Humanismen sätter människan i centrum, och driver bort Gud.

b) Tvivel.

Vi kämpar emot skepticism. vi lever i en tid då nya sanningar gäller. Vetenskapliga undersökningar och forskningar upptäcker nästan dagligen nya fakta om universum. I denna tid kastar många bort det som man anser föråldrat och förlegat och den kristna tron ratas. Den Bibeln säger att Jesus är Sanningen. En kristen är inte rädd för sanningen men alla dessa halvsanningar är utgör ett hot mot evangeliet. Jesus har inget att frukta för ärlig forskning och vetenskap, därför att den uppenbarar Guds storhet,

b)     Pessimism.

Den ekonomiska situation är inte ljus, arbeten hotas. Nyhetsmedia berättar dagligen om människor som inte orka leva vidare. Världen rustar för krig. Barn får lära sig att hata och döda, Alkohol och droger är en plåga. Den kristna familjen och hela den kristna etiken är utsatt för ett konstant attack. Det är omöjligt att vara optimistisk utan Gud.

c)     Kamp emot synden.

Varje kristen måste bekämpa synden. Matt 6:24 - Bara en Herre!

Oförlåten synd betyder död. Jesus hatade synden, Matt 18:8,9. Som mamman hatar barnets sjukdom, men älskar sitt sjuka barn. En grupp människor fick se en örn konungsligt rörde han sig uppe på himmeln över bergstopparna, plötsligt sänktes vingarna och fågeln föll ner med en duns, gruppen beslöt sig för att ta reda på vad som hände med örnen, efter långt sökande hittade de örnen. De fann att örnen hade fångat en vessla i sina klor, under flygfärden hade vesslan sugit ur allt blod ur örnens bröst.

På samma sätt kommer hemlig synd i våra liv att tömma oss på andligt liv. Håll inte fast vid synden, släpp den innan den får dig på fall. Gud vill förlåta den som kommer till honom. Synd är uppror mot Guds vilja ,och hans ordning. hela världen är i ett uppror mot Guds plan.

2.      SEGERN FINNS HOS JESUS

Rom 8 : 37 "överallt detta triumferar vi genom honom" Segern finns hos Jesus och bara genom honom.

Därför att:

a)     Genom Jesus är vi på Guds sida.

"Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss',. v 31.1 en strid dras stridslinjen upp. 1 denna kamp som vi som kristna kämpar är det en kamp mellan Jesus och satan, mellan vår egen vilja och Guds, ett heligt liv eller ett orent liv.! President Lincon blev under det amerikanska inbördeskriget tillfrågad om han var säker på att Gud var på deras sida. Han svarade: jag är inte intresserad av att veta om Gud är på vår sida, det viktigaste är att veta att vi är på hans sida. Ett segerrikt liv, är att ta reda på vad Gud gör och göra det tillsammans med honom

b)     Genom Jesus har vi den Helige Ande.

Den helige Ande hjälper den kristne att besegra synden, Anden hjälper oss 8:15.16.26,27: Hjälp i bönen: pojken som bad för sin mamma och pappa och sina syskon och fortsatte att be för den snälla farbrodern som sålde godsaker. Pojken kom inte ihåg vad han hette, men han sprang upp på golvet, och fortsatte att tala till Gud, du vet han som går på det här viset, 0ch så började han gå omkring som farbröderna gjorde. Anden förstår våra böner och han inte bara förstår dem har han ber för oss.

3. LÖFTEN OM SEGER GRUNDAR SIG PÅ JESU KÅRLEK.

I verserna 35-37 uttömmer Paulus hela sitt ordförråd i ett försök att slå fast att inget i det förgångna, det nuvarande eller vad som skall komma, inget i himlen, eller helvetet kan separera oss från Guds kärlek uppenbarad igenom Jesus. Människans kärlek kan svikta men aldrig Guds. Joh 10:27-29. Beviset på Guds kärlek är korset. Rom 8: 32.

Avslutning.

Pojken på promenad med sin far. pojken bar stolt sin nya jacka, trottoaren var i sig. pojken kom till en hal fläck 0ch föll. Han tog sig upp sa till sin pappa, får jag hålla din hand. Snart kom de till en ny hal fläck och pojken föll igen, när han hade tagit sig upp, sa han till sin pappa, Pappa, det är bättre att du håller i min hand. De gick vidare och kom på nytt till en hal plats, pojken började på nytt att slinta, men pappans starka grepp om honom höll honom benen. Vi kan inte vandra ensamma. Du måste hålla dig till Gud, och låt Gud hålla i ditt liv.

Related Media
Related Sermons