Faithlife Sermons

Intåget I Jerusalem

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 8 views
Notes & Transcripts

INTÅGET I JERUSALEM

Joh 12:12-19  Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: ”Frukta inte, dotter Sion. Se din konung kommer, sittande på en ungåsna.” (Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats, kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.) Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda, vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken, drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sade till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.”

Inget kunde hindra Jesus från att bege sig till Jerusalem.

Dödsdömd 11:53, efterlyst 11:57.

A. JESUS HYLLADES AV VANLIGA MÄNNISKOR

1. VILKA VAR DE?

a) En stor skara från landsbygden.

Många var från Betania. Inte Jerusalems innevånare. Inte av de skriftlärde fariséerna. Ju närmare Herrens tempel dess längre bort från templets Herre. Vi kan bli så vana vid Guds ord så att det påverkar oss längre. Många hade sett och upplevt  vad Jesus gjort.

b) De hade kommit till Jerusalem för att fira påskhelgen.

Många hade kanske redan sett och hört Jesus. Många beundrade honom. De trodde på honom.

2 . NÄR HÄNDE DETTA?

a) När folket fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem.

De hade frågat efter honom. Ryktet spred sig att han var på väg.

3. På VILKET SÄTT HYLLADE DE JESUS ?

a) De hade palmer i sina händer.

Symbol för seger och triumf.

b) De ropade ut sin hyllning.

Hosianna! - Ack Herre fräls! Ps. 118:25 . Var förknippat med Messiaslängtan. En messiansk proklamation. Under tempelinvigningsfesten viftade man med palmblad och ropade Hosianna. Barnen var uppväxta med Hosiannarop och palmviftning. Själva grenarna kallades för ”hosiannas”.

1. De erkände att Jesus var Israels kung. Han var en efterlängtad kung.

2. De önskade hans rike välgång.

Hosianna var en välgångsönskan om: Att riket skulle komma i sin fullhet och segra. Att det skulle förbliva för alltid. De välkomnade honom till sin huvudstad.

B. PROFETIAN SKULLE FULLBORDAS. v.15.

a) Sions kung skulle komma ridande på en ungåsna.

Åsnan en bild på fred. Kungen var en fridsfurste.

b) Sion uppmanades att se sin konung.

Frukta inte.

C. LÄRJUNGARNA FÖRSTOD INTE. v.16.

a) Lärjungarna ej fullkomliga.

De förstod inte, fast folket gjorde det.

b) De växte i vishet

1.  Då Jesus förhärligats. De behövde Andens ljus.

2. Ordet blev levande för dem. De jämförde händelsen med profetiorna.

D. UPPVÄCKELSEN AV LASAROS FICK FOLK PÅ FÖTTER

a) Bevisade hans storhet.

b) Hade påverkat dem.

E. FARISÉERNAS UPPGIVENHET

Inget kan stoppa Guds Rike.

Related Media
Related Sermons