Faithlife Sermons

Vad fick du i julklapp

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Vad fick du i julklapp?
Jesaja 9:6-9:7

INLEDNING: En söndagsskollärare frågade barnen “Vad betyder julen för er?” Hon fick naturligtvis de vanliga svaren – Jesu födelse, en glädjens tid osv. Men ett av barnen sa det är en jobbig tid därför att man ofta får sådana saker som man inte har önskat sig.
TILLÄMPNING : "Vad fick du i julklapp?” – en standardfråga.  Det är lättare att köpa julklappar till vissa än till andra.
ILL: Kändisars julklappsönskningar. Diamanter, jetflygplan, lyxresor. När vi köper presenter försöker vi ofta tänka ut vilka gåvor som passar och som behövs. Problemet är bara att många av julklapparna vi ger bort ofta hamnar i garderoben, lådan, eller säljs på loppmarknad eller ges bort till second-hand butiken.
Den perfekta julgåvan som någonsin givits är en gåva som varar.. en gåva som vi behöver inte en gåva som blir undanlagd. I Jesaja, säger Gud: “Jag ska ge er en sådan perfekt gåva: Jes 9:6-7


I. En mycket unik gåva
Gud säger att han skall ge oss en son. Och på denna pojkes axlar skall herradömet – makten - vila.
Denna pojke skall vara så full av vishet och kraft och rättfärdighet, så att när människor talar om honom skall de inte bara säga hans namn. De skall tala om honom med beundran som:
· Underbar rådgivare
· Mäktig Gud
· Evig Fader
· Fredsfurste
Och detta barn skall komma att befästa och stödja ett Rike som kommer att vara för evigt.

II. Varför skulle Gud ge oss ett barn som gåva?
Detta är verkligen en ovanlig gåva.
1. Gud gav oss Jesus som ett barn för att vi skulle kunna begripa en grundläggande sanning om han församling: som kristna är vi kallade till att vara ödmjuka.
2. Men det finns ännu en anledning till varför Gud gav oss ett barn. Det var den gåva han för länge, länge sedan hade lovat.
I Edens lustgård, när Adam och Eva hade syndat genom att ta av den förbjudna frukten, förlorade de närheten till Gud, och all den välsignelse som Gud hade givit dem. Sedan dess har mänskligheten levat i fruktan för döden och kämpat med livets hårda kamp.

Gud lovade Adam och Eva att denna förbannelse inte skulle vara för alltid. Till ormen som lurat dem sa Gud: ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.’’ 1 Mos 3:15
Med andra ord lovade Gud att en dag, skall Satan bli krossad av kvinnans säd…ett barn…en son.
“Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.” Jesaja 9:6

När Jesus dog på korset trodde Satan att han hade bekämpat Jesu färdigt. Han hade gett honom dödliga sår genom att bita honom i hälen och trodde att Messias nu var besegrad. Men istället var det genom döden på korset hans uppståndelse från de döda som Jesus krossade Satans huvud, och han besegrades för all framtid.
När ängeln visar sig för Maria, säger han: ”Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” Luk 1:31-33. Känner du igen orden? De är hämtade ifrån Jes.

III. Jesaja säger oss att när detta barn kommer att födas med en speciell uppgift.
Vilken uppgift hade Gud tänkt ut för detta barn?
Han skulle upprätta ett rike. “På hans axlar vilar herradömet,…” Jes 9:6
Vidare säger Jesaja: ”Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.” Jes 9:7

Med andra ord… syftet med att ett barn skulle födas var att detta barn skall grunda ett rike. Ett fredsrike byggt med rättvisa och rättfärdighet. Ett rike som skall bestå för evigt.
Hurdant rike skall det bli?
Jesus blev tillfrågad om detta när han stod inför Pilatus och han svarade då: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike är inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.


Här återkommer detta igen. Orsaken till att Jesus föddes var att han skulle bli en kung. Men hans rike är inte av denna världen.
En gång när han blev tillfrågad om Guds Rike sa Jesus: ”Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Luk 17:21
Paulus skrev: Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kol 1:12-14

Hurdant rike är detta..?

· Ett rike som Jesus behövde bli född för att kunna grunda.

· Ett rike som skall bestå I all evighet
· Ett rike som skall vara i oss.

· Ett rike där medborgarna har fullständig förlåtelse för alla sina synder???
Det låter ganska likt församlingen, gör det inte? Det är precis vad det är också. Jesus dog för att grunda församlingen. Den är hans rike.
En gång då Jesus frågade sina lärjungar vem han var… svarade Petrus: ”Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt 16:16
Man kan nästan se Jesus hur han leende svarar: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.Matt 16:17-18
Guds församling byggdes av Jesus för vår skull. Kristendom var ALDRIG menat att vara de ”ensammas religion” Jesus menade aldrig att församlingens skulle verka i en undanskymd vrå.
· Jesus skapade församlingen för att vi ska ha andra människor omkring oss att uppmuntra och stödja.

· Så att andra kan lyssna på dig och be för dig.
Jesus skapade församlingen för att bli någon slags “Anonyma syndare” där var och en av oss – trots våra svagheter – kan vara där för att hjälpa varandra med livets problem.

ILL.: Välja de stora och fina paketen först.


AVSLUTNING: En rik man och hans son älskade att samla på konstverk. De hade allt  sin samling, från Picasso till Raphael. De satt ofta tillsammans och beundrade de vackra tavlorna.

En dag dog sonen och fadern sörjde så mycket att han efter bara några månader dog han också.
Det blev en stor auktion där man skulle sälja hans tavlor och massor av rika och inflytelserika människor dök upp, de hoppades att få chansen att skaffa några av de stora mästarnas verk från denna samling. Auktionen öppnade med en tavla av den rike mannens son. Auktionsförrättaren pekade på tavlan och sa: Vi ska börja med ett bud på tavlan med den avlidne mannens son. Vem bjuder på denna tavla? Det var tyst. Sen ropade någon I rummet, vi vill se de berömda tavlorna. Hoppa över den här. Men auktionsförrättaren stod på sig. Vill någon ge ett bud på denna tavla? Vill någon ge mig 1000kr, 2000 kr. ”Vem vi ha Sonen. Vem vill ha sonen?”
Slutligen, hördes en röst, det var en av de anställda - trädgårdsmästaren. Han hade jobbat för den rike mannen och hans son under många år. “Jag ger 100 kr för tavlan." "Vi har 100 kr, vem ger 200 kr?
Nu började människorna bli arga. Dom ville inte ha tavlan på sonen. De ville ha de dyrbara tavlorna. Auktionsförrättaren sa: ”tavlan går för 100 kr 1.a, 2: dra 3:e.” pang!
En man långt fram ropade, “Nu börjar vi med samlingen.
Auktionsförrättaren lade ner klubban. ”Jag är ledsen, auktionen är slut” När jag fick uppdraget att hålla denna auktion fick jag reda på att i testamentet fanns ett förbehåll, det stod att bara en tavla skulle säljas och det var tavlan som förställde sonen. Den som köpte tavlan skulle ärva hela egendomen, inklusive alla tavlorna. Det som tog sonen skulle också få allt det andra.

Så är det med frälsningen. Många hoppar gärna över Jesus för att det finns annat som ser mer intressantare ut utan att inse att det är bara den som väljer sonen som får allt.


\\

Related Media
Related Sermons