Faithlife Sermons

Bön är begäran

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

BÖN ÄR BEGÄRAN

Matt 6:7-8.

Att be med hjärtat och inte rabbla tomma böner. Att frambära önskemål inför Gud är grundläggande för bön. Joh.16:23-24.

Joh. 16:27 – visar hur det fungerar: Fadern älskar oss därför att vi tror på hans Son. Därför är vi delaktiga i Sonens arv. Matt 7:11

Fyra villkor:

1. Begära i tro Matt 2l:22

2. Förbli i gemenskap med Jesus

Joh. 15:7 Då vi lever med bönen utvecklas vi andligen så att hans önskningar är våra.

3. Ha rätt motiv.

Jak. 4:3 Mångas behov har uppstått av ren själv­iskhet. Guds önskemål är att vad vi ber om skall syfta till att han blir ärad.

4. Be i enlighet med Guds vilja.

Vi behöver tränga in i Guds Ord för att där upptäcka Herrens vilja.

Joh. 5:14-!5.

Related Media
Related Sermons