Faithlife Sermons

De vise männen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

DE VISE MÄNNEN
Matt 2:1-12

EN STJÄRNA HAR GÅTT UPP

En stor kung var född, han skulle hyllas och äras.
Han var väntad och efterlängtad.

Visa män söker

Det finns många som inte alls frågar efter andliga ting, de skjuter dessa frågor hela tiden framför sig. Han är som den dåraktiga bonden som tyckte att allt var väl, han hade allt vad han behövde,
så därför kunde han säga till sin hungrande själ att sluta hungra efter frid och Gud. Det finns människor som aldrig ger upp sitt sökande. De kan inte finna sig i att, själen får leva på svältgränsen trots att man har allt materiellt. Visa människor söker Jesus än idag, och de finner honom.

De vise männen begav sig till fel ställe i sitt sökande efter den nyfödde kungen. Så många människor söker också idag på fel ställen. Man är villig att betala hur mycket som helst och utstå hur mycket som helst bara för att finna livets mening. De kom till den nyfödde kungens fiender.

Religionens män blundar

Trots sin kunskap i profetiorna var de skriftlärda ändå förblindade och fattade inte vad som höll på att ske. Man visste Messias födelseplats, men ändå kunde man förkasta honom när han hade kommit.

Makthavarna förfasas

Kungamakten i Israel hade en gång stått i Guds tjänst men blivit korrumperad och var nu varken älskad av folket eller underordnad Gud. Kungamakten och Guds rike kom i konflikt. Guds rike och denna världen makter har alltid varit i konflikt med varandra. Denna världens ledare har försökt att tämja Guds församling och få den i sitt ledband. Det skedde första gången på 300-talet när kejsar Konstantin utropade kristendomen till en statsreligion. Kristendomen fick anpassa sig till statsmakten.

När Jesus föds in i denna världen är det inte fråga om anpassning, här

är det fråga om en konfliktsituation.

Som Guds församling skall vi aldrig försöka att accepterade eller att bli allierade med världen. När kristna tar ställning mot andra kristna och gör det tillsammans med denna världs människor är det verkligen dags att fråga sig vad som är på gång. Håller vi som svensk kristenhet på att mista vår sälta? Är vi som församling så välanpassade att vi blivit en del av detta etablerade samhälle? Vi är på samma sida som Gud och han har valt att gå vid sidan av denna världs etablissemang.

Stjärnan fortsatte att lysa

Vad som än hände i Jerusalem och trots alla baksluga idéer som Herodes hade så fick de vise männen återigen se stjärnan när de var på väg mot Betlehem. Stjärnan är Evangeliet om Jesus, som lyser än idag, klarare än någonsin.

Evangelium leder fortfarande visa sökare rätt. Den stannade över platsen där Jesus var. De fylldes av stor glädje. Evangelium =glädjebudskap.

Den som söker finner

De fick lön för mödan Den som ärligt söker sanningen efter evangeliets ljus kommer att slutligen finna det han söker. Målet är Jesus, världens Frälsare.

Jesus blir hyllad
Det var syftet med deras långa resa. De föll ner inför Jesus och hyllade honom.
De öppnade sina kistor och gav honom sina gåvor. Också idag är det många som faller ned inför Jesus. Idag är han inte ett barn utan en förhärligad Frälsare, värd att ta emot vår hyllning.

Related Media
Related Sermons