Faithlife Sermons

Efterföljelse

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

\\ EFTERFÖLJELSE

Matt 16:24

1. OM NÅGON VILL

a)  Jesus talade till sina lärjungar.

Riktat till dem som redan har svarat ja på hans kallelse, som övervägt hans inbjudan att följa. För dem sätter Jesus kursen, klart och tydligt: förneka dig själv och följ mig. Han ställde inte samma krav på dem som var utanför lärjungaskaran. Till dem uppmanade han: kom och se, omvänd dig och tro. Jesu budskap är: omvänd er och tro och följ mig. Människor måste ställas inför Jesu utmaning om vad det innebär att följa Jesus.

b) Jesus vädjar till vår vilja - inte förmåga.

Viljan kan finnas - många upplever att det inte är lätt att följa Jesus.  Den Helige Ande är vår Hjälpare.

c) Många vill inte.

Inte populärt att tala om försakelse och efterföljelse.
Vi föredrar den lättare vägen. Många tror att kristen tro är kravlös, men kristen tro är radikal.
Kan vi välja på en meny hurdan kristendom vi vill ha? Kan vi snickra ihop vår egen modell? Nej! Inte enligt Jesu egna ord, ”Om någon vill följa mig…” Jesus ger inte olika alternativ, han är vägen, och vi skall gå den vägen - efterföljelsens väg.

d) Tid för omprövning:
1) Anpassa sig efter tidsandan.
2) Finna nya vägar. Ledda av Gud.
Charisma Sthlm: socialt engagemang, cellgr., Andreaskyrkan Jkp: Ta bort kyrkostämpeln och högtidlighet och skapa ett kristet center på Dalvik.

”Församlingen är ingen bekvämlig klubb för sina medlemmar. Församlingen är Guds redskap för att hela och upprätta Guds skapelse. Och är till i första hand för dem som inte är medlemmar.” David Watson

2. FÖLJA JESUS

a) Nalle eller Herre.

Jesus är inte bara en undergörare, han gör anspråk på att ha all makt, inför honom skall alla knän böjas. Petrus och de andra apostlarna hade lärt sig efterföljelsens konsekvenser. l Apg. 5 säger Petrus: ”Man måste lyda Gud mer än människor”
Jesus frågade dem som lyssnade till honom: ’Varför kallar ni mig ’Herre, Herre” när ni inte gör vad jag säger?” Luk. 6:46

b) Daglig vandring med Jesus.

Tre goda vanor som förändrar ditt liv: Det tar minst 6 veckor att utveckla en vana.
1. En daglig stund med Gud: Mark 1:36, Bibelläsning och bön
2. Ett regelbundet offrande, Mal 3:10, Ge 10 % av inkomsten.
3. Överlåten till Guds familj. Hebr. 10:25, Trogen i gudstjänsten och i gemenskapsgruppen. Göra 4 livsförändrande överlåtelser:
Överlåta sig till att följa Jesus, (Omvändelse)
Överlåtelse till församlingen,
Överlåtelse till att vilja växa som kristen,
Överlåtelse till att tjäna Gud.

Min utmaning till oss idag:
Utveckla en fräschhet och vitalitet i din dagliga efterföljelse.
Söka Guds ledning för att bli hans redskap i denna tid.

Related Media
Related Sermons