Faithlife Sermons

Confruntarea cu întrebările dificile

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Introducere

Psalmul 44 a fost numit și „psalmul înfrângerii de moment” (44:9-10). Într-adevăr, după o introducere glorioasă (1-8), urmează plângerea că israeliții sunt învinși în bătălii, lepădați, uitați de Dumnezeu (9-16). Lucrul pare de neînțeles, pentru că psalmul arată clar în 44:17-22 că poporul nu a părăsit căile Domnului și nu s-au dus după alți dumnezei. În final, psalmistul cere ajutorul Domnului, din cauza bunătății Domnului (23-26). Lupta cu mâhnirea sufletească apare și aici, în 44:25, în mod asemănător cu psalmii 42-43. Din acest psalm învățăm că Dumnezeu este acela care dăruiește victoriile. Aflăm, de asemenea, ce trebuie făcut când ne confruntăm cu adversitatea și cum trebuie să menținem tot timpul legătura cu Dumnezeu prin credință și rugăciune. Încercările vieții aduc multe întrebări dificile, dar venim cu ele la Domnul în rugăciune și căpătăm călăuzire.

Cine este cel ce asigură victoria? 1-8

Dumnezeu este cel ce ne dăruiește victoriile. Aceasta este istoria lui Israel. Noi vedem lucrările lui sau le cunoaștem din istorie, din istorisirile despre vremurile de altădată. Fiii lui Core știu bine istorial glorioasă a lui Israel și știu bine cui i-au datorat strămoșii lor victoriile. Psalmul zice clar că Dumnezeu a intervenit să izgonească popoarele dinaintea lor și că le-a dat israeliților șansă să crească, să se dezvolte. Nu forța militară a evreilor a fost hotărâtoare, ci dragostea Domnului pentru ei, puterea Domnului, lumina Domnului. De aceea, în 44:4, autorul se roagă lui Dumnezeu, ca împărat al lui Israel, ca Domnul să decreteze El izbăvirea lui Israel.
Bineînțeles, vitejia are mare preț. Buna pregătire a examenelor este absolut necesară. Buna pregătire a temelor te vor ajuta să ajungi un bun specialist. Dar în marile bătălii ale vieții, cel ce te izbăvește de vrăjmași este Domnul. Bătăliile le poartă oamenii, dar victoriile le dăruiește Domnul. Toți ar trebui să putem mărturisi ca în 44:6-7, spunem
„6. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa; 7. ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.”

Ce-i de făcut când treci prin dificultăți?, 9-22

Dacă psalmistul știe bine adevărurile din 1-8, el totuși este gata să mărturisească tristețea că în bătăliile recente, nu a mai văzut ajutorul Domnului (9-10). Este prezentul la înălțimea trecutului? Mai este Dumnezeu la fel de puternic și de prezent azi, cum a fost ieri? Psalmiștii se simt, împreună cu poporul, ca și cum ar fi uitați, ca și cum ar fi o pradă oferită pe gratis dușmanilor, un bun vândut pe un preț de nimic (11-12). Tot ce se întâmplă îl face să se rușineze, toți se miră că în viața poporului ales pot apărea și înfrângeri (13-16). Unde este Dumnezeu în prezent? Probabil că toți am fi tentați să spunem că poporul a greșit cu ceva, într-un fel, iar acum Dumnezeu îi pedepsește. Și totuși, versetele 17-22 afirmă cu tărie că lucrurile nu stau așa. Versetul 22 este amintit literal în Romani 8:36, „din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele, suntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.” Iar aici, în Romani 8, este vorba despre exact contrarul înfrângerii: deși creștinii suferă persecuții, ei vor fi în toate mai mult decât biruitori, pentru că nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Isus (Romani 8:37-39). Apostolii, chiar dacă au suferit și au fost martirizați au dus cu succes cuvântul Domnului în toată lumea. Există, astfel, un război spiritual în care ieșim învingători, chiar dacă în prezent suferim. Dumnezeu are lecții mari pentru noi și planuri mari în istorie, și în planul său chiar și înfrângerile, dacă stăm în voia lui, se vor transforma în victorii răsunătoare, veșnice. Cum trebuie să menținem legătura cu Dumnezeu în încercări? 23-26 În încercări, deci, nu trebuie să fim doborâți de mâhnire. Cel credincios trebuie să se roage cu nădejde și să fie conștient de prezența Domnului. Rugăciunea noastră trebuie să fie vie și, la fel, și cererile de ajutor. Domnul ne poate veni în ajutor, întotdeauna, din cauza dragostei și bunătății sale (26) și chiar dacă ne credem părăsiți, El este alături de noi cu dreapta sa biruitoare!

Aplicații

Ce evenimente din istoria lui Israel ne arată că Domnul este cel ce dă victoria, nu forța omenească? Ce evenimente din viața ta personală arată același lucru? Se vede acest adevăr și în istoria popoarelor, în general?
De ce pot apărea încercări și bătălii pierdute, înfrângeri, în viața celor credincioși? Cum ne simțim, dacă știm că nu am greșit în nici un fel înaintea lui Dumnezeu? Are El vreun plan, vreo explicație? Ce facem dacă, totuși, vedem că noi suntem cei care au greșit?
Cum se aplică versetul 44:22 în viața creștinilor de astăzi? Cum s-a aplicat în viața lui Pavel și a apostolilor din primul secol?
Explică pe ce te poți baza ca să faci față atunci când treci prin greutăți și prin înfrângeri temporare?
Related Media
Related Sermons