Faithlife Sermons

Human experience of rejection

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views

Feelings of rejection by God may be a result of alienation caused directly or indirectly by sin. God’s people also experience rejection by a hostile world. Experiences and feelings of rejection are to be met with prayer, forgiveness and perseverance, together with confidence in God’s commitment to and compassion for, his people.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Feelings of rejection by God

Feelings of national rejection

;
See also ; ; ; ; ; ; ;

Feelings of personal rejection

; Jesus Christ experiences separation from his Father as a consequence of bearing human sin.
See also ; ;

God’s servants experience rejection

Samuel

1 Samuel 8:5–7 Afrikaanse Ou Vertaling
en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ’n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons ’n koning om ons te rig, en Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.

Elijah

1 Kings 19:10 Afrikaanse Ou Vertaling
En hy antwoord: Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leërskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem.
See also ;

The psalmist

Psalm 41:7 Afrikaanse Ou Vertaling
Al my haters tesame fluister onder mekaar teen my; teen my bedink hulle my onheil en sê:
See also ; ; ;

Jeremiah

Jeremiah 15:10 Afrikaanse Ou Vertaling
Wee my, my moeder, dat u my gebaar het—’n man van twis en ’n man van stryd vir die hele land! Ek het nie uitgeleen nie, en hulle het nie aan my geleen nie; almal vloek my.
See also ; ;

Jesus Christ

;
See also

Jesus Christ’s disciples

John 15:18 Afrikaanse Ou Vertaling
As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het.
See also ; ; ; ; ; ;

Responding to rejection

Appealing to God

; ;
See also ; ; ; ; ; ; ; ;

Offering forgiveness

Luke 23:34 Afrikaanse Ou Vertaling
En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
See also ; ;

Rejoicing in suffering

; ; ;

Persevering

;

Encouragement for those experiencing rejection

God’s commitment to his people

Isaiah 49:15–16 Afrikaanse Ou Vertaling
Kan ’n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie vergeet nie! Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.
See also ; ; ; ; ;

God’s compassion and forgiveness

Lamentations 3:31–32 Afrikaanse Ou Vertaling
Kaf. Want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Maar as Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die grootheid van sy goedertierenhede;
See also ; ; ; ; ; ; God’s readiness to forgive is to be reflected in the attitude of his people towards one another.

God’s strengthening

;

God’s vindication of his people

; ; ; ; ;

Support from fellow believers

2 Corinthians 1:4 Afrikaanse Ou Vertaling
wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.
See also ;
Related Media
Related Sermons