Faithlife Sermons

Women in New Testament leadership roles

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

God created both women and men in his image and likeness. Scripture shows women in a variety of roles, playing an important part in God’s salvation plan. In Christ, there is no fundamental distinction between believers on account of gender, race or social status. Women played a significant part in the life of Jesus Christ and in the early church. The NT both records their role and faces the questions thereby raised. Furthermore Women are seen in all major leadership roles throughout the NT.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

The creation of women

Genesis 2:20–24 Danish CLV
Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam: »Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget.« Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.
See also ; ;

Women and the fall

1 Timothy 2:14 Danish CLV
og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.
See also ;

The care of women in the early church community

;

Women as the weaker sex

1 Peter 3:7 Danish CLV
I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
See also

Women and their relationships

Their relationship to God through Jesus Christ

Galatians 3:26–29 Danish CLV
For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Their relationship to their husbands

See also ; ; ; ; ; ; ; ;

Their relationship to men

Some interpret this as referring to a husband, rather than to men generally.
See also ;

Feminism and the Bible’s teaching on women

The equality of the sexes and rejection of female subordination

;

Examples of the abuse of women by men

; ; ;

Women who are strong role models

Deborah; Huldah; the wife of noble character; the beloved; Lydia

Examples of godly women

Ruth; Hannah; Abigail; Esther; Elizabeth; Tabitha

Examples of women who are condemned or judged

Michal; Jezebel; the adulteress

The women of Jerusalem:

;

OT laws concerning women

; ; ;

Women in office in the OT

As a judge or leader

Judges 4:4–5 Danish CLV
På den tid var profetinden Debora, Lappidots kone, dommer i Israel. Hun sad under Deborapalmen mellem Rama og Betel i Efraims bjergland, og israelitterne kom op til hende med deres retssager.

As a prophetess

Exodus 15:20–21 Danish CLV
Da greb Arons søster, profetinden Mirjam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker. Mirjam sang for dem: Syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og ryttere styrtede han i havet.
See also ; ;

As a queen

2 Kings 11:1–3 Danish CLV
Da Akazjas mor Atalja så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten. Men Josheba, datter af kong Joram og søster til Akazja, fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans amme i sengekammeret. De skjulte ham for Atalja, så han ikke blev dræbt. I seks år var han skjult hos hende i Herrens tempel, mens Atalja regerede i landet.
See also ; ;

Women as wives and mothers in the OT

Proverbs 12:4 Danish CLV
En dygtig kvinde er sin mands krone, en, der gør ham skam, er som edder i hans knogler.
See also ; ; ;

Women in the life of Jesus Christ

In the birth narratives

; ;

In the ministry of Jesus Christ

Jesus Christ respected women and talked to them as individuals with spiritual understanding. This was a considerable deviation from the cultural conventions of the time.
See also ; ; ; ; ;

In the passion narratives

Matthew 27:55–56 Danish CLV
Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.
See also ; ;

Women’s ministry in the early church

As prophets

Acts 21:8–9 Danish CLV
Den næste dag rejste vi videre og kom til Cæsarea, hvor vi tog ind og boede hos evangelisten Filip, som var en af de syv. Han havde fire døtre, som var jomfruer, og som profeterede.
See also ; ;
Acts 2:17–18 Danish CLV
Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere.
Joel 2:28–29 Danish CLV
Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.
1 Corinthians 11:5 Danish CLV
Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved; hun kunne lige så godt have raget håret af.

As teachers

Titus 2:3–5 Danish CLV
ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot.
See also
Acts 18:24–26 Danish CLV
En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. Han havde ordet i sin magt og var stærk i Skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes’ dåb. Han begyndte nu frimodigt at tale i synagogen. Da Priskilla og Akvila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt.

As deacons

NIV footnote at verse 1.
Romans 16:1–2 Danish CLV
Jeg anbefaler vor søster Føbe til jer; hun er menighedstjener i Kenkreæ. Tag imod hende i Herrens navn, som det hører sig til mellem de hellige, og hjælp hende med alt, hvad hun kan få brug for fra jer. Hun har selv stået mange bi, også mig.
See also
1 Timothy 3:11 Danish CLV
Drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være agtværdige, ikke sladderagtige, men ædruelige, tro i alt.

As hostesses

Colossians 4:15 Danish CLV
Hils brødrene i Laodikea, og hils Nymfa og menigheden i hendes hus!
See also ;

As workers in the church

Romans 16:12 Danish CLV
Hils Tryfæna og Tryfosa, som har arbejdet i Herren. Hils min kære Persis, som har arbejdet så meget i Herren.
See also ;
Philippians 4:2–3 Danish CLV
Jeg formaner Euodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste Synzygos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog.

As an apostle

Interpreters disagree over whether Junias was a man or a woman, and also over whether Paul meant these two were notable in the ranks of the apostles or were well-known to the apostles.
Romans 16:7 Danish CLV
Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder megen anseelse blandt apostlene, og de har tilmed været i Kristus før mig.

Instructions to women in the early church community

aka.

Vanskelige instruktioner til kvinder i den første kirke

Their role in the church meetings

See also ; ;
1 Corinthians 11:5–16 Danish CLV
Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved; hun kunne lige så godt have raget håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket. Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans. For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden, og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; for ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden; men alt er fra Gud. Døm selv! Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår? Hun har jo fået håret som et slør. Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke.
1 Corinthians 14:33–35 Danish CLV
for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.
1 Timothy 2:11–12 Danish CLV
En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.

Their behaviour as Christians

; ; ;
1 Timothy 2:9–10 Danish CLV
Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt.
1 Timothy 5:11–16 Danish CLV
Men enker, som ikke har nået den alder, skal du afvise, for når de glemmer Kristus for sanselige lyster, vil de giftes og får så den dom, at de svigtede deres første tro; desuden lærer de lediggang ved at gå omkring i husene, og ikke bare det, men også at være snakkesalige, blande sig i ting, som ikke kommer dem ved, og sige ting, som ikke passer sig. Jeg vil altså, at unge enker skal gifte sig, føde børn, styre hus og ikke give modstanderen nogen anledning til dårlig omtale; nogle af dem har allerede vendt sig bort og slået følge med Satan. Hvis en troende kvinde har enker hos sig, skal hun tage sig af dem og ikke belaste menigheden; den skal tage sig af enker, der virkelig er det.
Titus 2:3–5 Danish CLV
ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot.
1 Peter 3:1–6 Danish CLV
Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd; således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn.
Related Media
Related Sermons