Faithlife Sermons

Å vente på Gud

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Å vente på Gud - "Og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. (Luk 1.45)

Notes
Transcript
Handout

Intro

Acts 12:5 Bibelen.
Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham.
Luke 1:45 Bibelen.
Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»
1 Samuel 1:26–27 Bibelen.
«Tro meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om.
Tro spiller en sentral rolle i Lukas evangeliet.
Kanskje litt rart hos en evangelist som ser ut til å være så opphengt i fakta. Han undersøker, gransker, passer på at kildene sine er gode. Legen Lukas.
Og så er han så opptatt av tro - noe som ikke kan tas på..
Men Lukas har funnet ut at tro er essensielt - og at hva vi tror har betydning for våre liv. Troen er ikke uvirksom. Men i den så handler Gud med oss!
Luke 1:20 Bibelen.
Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»
Lukas setter her Sakarjas tro og Marias tro opp mot hverandre.
La oss ta til oss dette - ikke til fordømmelse, men til en invitasjon! Stort er troens mysterium.
Og Gud rekker seg ut til oss - i sin nåde - for at vi skal få ta i mot troen.
Hvordan var det før du kom til tro. Hva var det som ledet deg til Jesus - var ikke det Guds nåde?
Hva skjedde med Thomas etter at Jesus hadde vist seg for alle de andre disiplene?? Kom ikke Jesus igjen og viste seg for Thomas!! Det er Guds nåde!!
I troen møter Gud oss. I troen møter vi Gud. Ved tro tar vi imot Guds gave.
Romans 10:9–10 Bibelen.
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
I tro ber vi om at Gud skal gripe inn i vår verden.
Matthew 6:10 Bibelen.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Matt
Og slik får vi vente på Gud - i tro på at han griper inn.
Når Peter var i fengselet - så gjorde menigheten det mest naturlige, uten at de kunne vite utfallet av det.
Acts 12:5 Bibelen.
Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham.
Og som Hanna så fikk han svar:
1 Samuel 1:26–27 Bibelen.
«Tro meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om.
1Samuel 1:26-27
Hvilket svar venter du på?
Har du tro på at Gud hører?
Er det noe Gud ber deg om å gjøre? - Er du en del av Guds svar?
Related Media
Related Sermons