Faithlife Sermons

Исая 8 Какъв размер обувки носиш (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Какъв размер обувки носиш?

Исая 8:11 – 17

.                                                                                                           .  (Исая 8:11-12)

 • Защото така ми говори Господ със силна ръка, И научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза: Да не наречете съюз [заговор, конспирация, קשׁר ] всичко, което тия люде наричат съюз, И да не се боите от това, от което те се боят, Нито да се плашите.
 • От кого приемаш съвет?  От приятели, невярващи или съседи?
 • Как да спрем да мислим като всички други?
  • .                                                                                                                       .
 • Политиците по времето на Исая питаха “                                                 ”  или “                                               ”Но пророкът питаше “                                            ” и “                                                               
 • Как ние реагираме като християни на света около нас?
  • .                                                                                                                       .

.                                                                                                           .  (Исая 8:13-15)

 • Господа на Силите- Него осветете, От Него да се страхувате, и пред Него да треперите. И Той ще бъде за светилище,- Но и за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват Двата Израилеви дома,- За мрежа и за примка на ерусалимските жители.  И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, И в нея ще се впримчат и ще се уловят.
 • Страх (в контекста) означава                                                                                  .
 • Уважение/покорство не към религията, а към                                                      .
 • Как можем да покажем  уважение/покорство към Бог?
  • .                                                                                                                       .

.                                                                                                           .  (Исая 8:16-17a)

 • Завържи увещанието, Запечатай поуката между учениците Ми.  И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея. 
 • Следваме ли Бог или                                                                                                            ?
 • Християнската зрялост се намира в                                                                       .
 • Заетостта е                                                                                                                 .

.                                                                                                           .  (Исая 8:17b)

 • И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея. 
 • Къде е нашата надежда - в оценките ни, в работата ни или в другия пол?
 • Нашата надежда е в                                                                                                 
Related Media
Related Sermons