Faithlife Sermons

Исая 8 Какъв размер обувки носиш (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Какъв размер обувки носиш?

Исая 8:11 – 17

Не мисли като всички други.  (Исая 8:11-12)

 • 11 Защото така ми говори Господ със силна ръка, И научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза:  12 Да не наречете съюз [заговор, конспирация, קשׁר ] всичко, което тия люде наричат съюз, И да не се боите от това, от което те се боят, Нито да се плашите.
 • От кого приемаш съвет?От приятели,невярващи или съседи?
 • Как да спрем да мислим като всички други?
  • Трябва да размишляваме върху Божието слово.
 • Политиците по времето на Исая питаха “Популярно ли е?”  или “Безопасно ли е?”Но пророкът питаше “Правилно ли е?” и “Това Божията воля ли е ?”
 • Как ние реагираме като християни на света около нас?
  • Не бива да мислим като другите.

Страх от Бога. (Исая 8:13-15)

 • Господа на Силите- Него осветете, От Него да се страхувате, и пред Него да треперите. И Той ще бъде за светилище,- Но и за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват Двата Израилеви дома,- За мрежа и за примка на ерусалимските жители.  И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, И в нея ще се впримчат и ще се уловят.
 • Страх (в контекста) означава.... уважение/покорство.
 • Уважение/покорство не към религията, а към взаимоотношението.
 • Как можем да покажем  уважение/покорство към Бог?
  • Нашите дела ще го покажат.

Чакай Бога (Исая 8:16-17a)

 • Завържи увещанието, Запечатай поуката между учениците Ми.  17 И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея. 
 • Следваме ли Бог или очакваме Бог да ни следва?
 • Християнската зрялост се намира в търпеливото упование.
 • Заетостта е болестта на нашето съвремие.

Надежда в Бог (Исая 8:17b)

 • И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея. 
 • Къде е нашата надежда - в оценките ни, в работата ни или в другия пол?
Related Media
Related Sermons