Faithlife Sermons

Глас в постинята (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Глас в постинята

Йоан 1:19-34

 

Кой си ти? (Йоан 1:19-23)

 • Йоан е разпитван от                                                                         .  
 • Йоан не е:
  • .                                                                                  
  • .                                                                                  
  • .                                                                                  
 • Йоан е:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Исая 40:3
 • Ние трябва да си зададем въпроса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Какво правиш? (Йоан 1:24-28)

·         Йоан                                                                                        в пустинята.

·         Водното кръщение означава две неща: 

o       .                                                                                                                                                                                                                                              

o       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

·         Подобно на Йоан ние трябва да знаем                                           , и да живеем живот, който                                                                                                                                                                                                                                                            

Какво очакваш? (Йоан 1:29-33)

 • Какво евреите очакваха от Месията? 
  • .                                                                                                                                                                                                                                              
 • Какво каза Йоан за Исус?
  • .                                                                                                                                                                                                                                              
  • Най-важният въпрос е:  .                                                                                                                                                                                                     
Related Media
Related Sermons