Faithlife Sermons

Глас в постинята (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Глас в постинята

Йоан 1:19-34

 

Кой си ти? (Йоан 1:19-23)

 • Йоан е разпитван от Фарисеите
 • Йоан не е:
  • НЕ е Христос
  • НЕ е Илия
  • НЕ е пророк
 • Йоан е: Глас на един който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.”  Исая 40:3
 • Ние трябва да си зададем въпроса:  Какво е нашето отношение към Исус Христос?

Какво правиш? (Йоан 1:24-28)

·         Йоан кръщава с вода в пустинята.

·         Водното кръщение означава две неща: 

o       Публично прогласяване, че вече принадлежим на Исус Христос.

o       Публична демонстрция, че сме умрели за стария живот и сме се родили за нов живот.

·         Подобно на Йоан ние трябва да знаем кои сме, и да живеем живот, който отразява ценностната ни система.

Какво очакваш? (Йоан 1:29-33)

 • Какво евреите очакваха от Месията? 
  • Цар, който ще владее над римляните.
 • Какво каза Йоан за Исус?
  • Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” (Йоан 1:29)
 • Най-важният въпрос е:  Какво е твоето очакване към Исус?
Related Media
Related Sermons