Faithlife Sermons

WHO DO YOU COMPETE WITH (Учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

С КОГО СЕ НАДПРЕВАРВАШ?

Йоан 3:22-36

  1. Подходящи условия за надпревара между двама души? /Йоан 3:22-26/

·         да вършат една и съща дейност

·         да  упражняват дейността си на едно и също или близко мяст

·         дейността им да е подложена на вниманието, преценката и одобрението на едни и същи хора

·         всеки да има поддръжници

·         всеки да се стреми да докаже, че е по-добър от другия

Има ли някой в твоя живот, за който са налице някои от условията за надпревара?

Надпреварата с този човек прави ли те по-добър в нещо /в какво?/ или те ограбва /с какво?/?

Чие одобрение търсиш?

  1. Защо Йоан не прие предизвикателството за надпревара с Христос?/Йоан 3:27-30/

·      защото знае, че трайния успех се дава от небето

·      защото знае, че не е Христос, и че конкретната мисия в живота му е да подготви пътя за Него до сърцата на своите сънародници

·      защото е приятел на Христос, не търси внимание за себе си и се радва, когато Той се радва, без да Му завижда

·      защото знае, че Христос трябва да расте, а той да се смалява

Как това знание ти помага, когато някой успява повече от теб в някоя област, да не му завиждаш, а да насочиш силите и времето си, в това с което наистина принасяш слава  на своя Създател?

  1. С какво Христос е по-превъзходен от Йоан? /Йоан 3:31-35/

·         Превъзходен в произход – Той идва от небето и стои над всичко

·         Превъзходен в свидетелство – говори това, което е видял и чул на небето

·         Превъзходен в слово и Дух – говори Божиите думи, понеже Бог му дава Духа без мярка

·         Превъзходен в ресурси – Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка

Превъзхождаш ли Христос по нещо?

  1. Защо е важно да признаеш превъзходството на Исус Христос над теб?/Йоан 3:36/

·         който вярва в Сина, има вечен живот

·         а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него

Коя е най-голямата победа в живота ти?    Да вярваш в Сина.

Кой е най-големия провал в живота ти?     Да не слушаш Сина.

Related Media
Related Sermons