Faithlife Sermons

WHO DO YOU COMPETE WITH (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

С КОГО СЕ НАДПРЕВАРВАШ?

Йоан 3:22-36

  1. Подходящи условия за надпревара между двама души? /Йоан 3:22-26/

·         да вършат                                                                                                           дейност

·         да  упражняват дейността си на                                                                                           

·         дейността им да е подложена на вниманието, преценката и одобрението на                                                                                                                                                                   

·         всеки да има                                                                                                                            

·         всеки да се стреми да докаже, че е                                                                  от другия

Има ли някой в твоя живот, за който са налице някои от условията за надпревара?

Надпреварата с този човек прави ли те по-добър в нещо /в какво?/ или те ограбва /с какво?/?

Чие одобрение търсиш?

  1. Защо Йоан не прие предизвикателството за надпревара с Христос?/Йоан 3:27-30/

·      защото знае, че трайния успех се дава от                                                                            

·      защото знае, че                                                   Христос, и че конкретната мисия в живота му е да подготви пътя за Него до сърцата на своите сънародници

·      защото е                                       на Христос, не търси                                                          за себе си и се радва, когато Той се радва, без да Му                                                                     

·      защото знае, че Христос трябва да                             , а той да се                                      

Как това знание ти помага, когато някой успява повече от теб в някоя област, да не му завиждаш, а да насочиш силите и времето си, в това с което наистина принасяш слава  на своя Създател?

  1. С какво Христос е по-превъзходен от Йоан? /Йоан 3:31-35/

·         Превъзходен в                           – Той идва от                                     и стои над                       .

·         Превъзходен в                                        – говори това, което е                                                  .

·         Превъзходен в                      – говори Божиите думи, понеже Бог му дава Духа                     .

·         Превъзходен в                           – Отец люби Сина и е предал                        в Неговата ръка

Превъзхождаш ли Христос по нещо?

  1. Защо е важно да признаеш превъзходството на Исус Христос над теб?/Йоан 3:36/

·         който                               в Сина, има вечен                                      

·         а който не                        Сина, няма да види                                    , но Божия                                                           остава върху                                               

Коя е най-голямата победа в живота ти?                                                                                         

Кой е най-големия провал в живота ти?                                                                                         

Related Media
Related Sermons