Faithlife Sermons

BREAD OF LIFE -student

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

ХЛЯБ,

КОЙТО НАСИЩА И ТИ ДАВА ВЕЧЕН ЖИВОТ

/Eвангелие според Йоан 6 гл. 22-59 стих/

1.      Защо търсиш Исус и какво очакваш  да получиш от Него? /Йоан 6:22-25/

 - Безбожните търсят хляб, който насища.                                                                                                                                                                    .Те са непретенциозни.

 - Набожните търсят хляб доставен от небето.                                                                                                                                                             . Те са претенциозни.

2.      Какво Исус обещава да ти даде със сигурност ? /Йоан 6:26-40/

Ето какво можеш да получиш със сигурност, ако дойдеш при Исус и повярваш в Него:

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

-          .                                                                                                                                .

3.      Кое би те накарало да роптаеш против Исус и да се откажеш от хляба на живота, който Той ти предлага? /Йоан 6:41-52/

-          доставчикът е много                                        – човек, чието минало ти е известно

-          вида на хляба е твърде                                                     – плътта на Исус Христос

/”И Словото бе Бог ........И Словото стана плът и живя между нас” Йоан 1:1-14/

4.       Ще приемеш ли хляба на живота, който Исус ти предлага или ще се вкопчиш в своите очаквания? /Йоан 6:53-59/

- Ако не си опитвал – опитай,                                                 от хляба на живота.

- Ако си опитвал вече, продължи да се                                    с хляба на живота.


ПОКАНА ЗА РЕШЕНИЕ:

Господи Исусе Христе, аз очаквам от Теб:

1.      .                                                                                                                                                                                                                                                     .

2.      .                                                                                                                                                                                                                                                     .

3.      .                                                                                                                                                                                                                                                     .

4.      .                                                                                                                                                                                                                                                     .

Днес разбрах, че е възможно да не получа точно това което искам, точно когато го искам и точно както аз го искам – не защото Ти си слаб да го направиш, а защото искаш да общувам с Теб, не просто да си поръчвам неща, които няма да ме заситят напълно, както би ме заситило ежедневното общуване с Теб.

Разбирам, че имаш най-доброто за мен – насищане в този ненаситен живот и вечен живот след смъртта.

Затова днес, независимо дали ще изпълниш всички мои очаквания, посочени по-горе, АЗ ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ да продължа да общувам с Теб, като чета Твоето слово /Библията/, размишлявам върху прочетеното и споделям своите мисли в личен разговор с Теб /въпреки, че не Те виждам/ и което преценя да споделям в разговор с хора от църквата /които виждам най-често/.

Моля те Господи, помогни ми да постоянствам в това решение всеки ден, така както не забравям да се храня.

Дата:                                      .

Подпис.                                                                                .

Related Media
Related Sermons