Faithlife Sermons

9 Четири необходими качества на християнската зрялост

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

 

Четири необходими качества на

християнската зрялост

Дух на слуга

 • Евреи 13:1-3 Постоянствувайте в братолюбието.  2 Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.  3 Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени,- страдащите, като сте и сами вие в тяло.
 • Духът на слуга се проявява по два начина:
  • в църквата
  • извън църквата
 • За Бог величието се постига чрез служенето.

Дух на мир

 • Евреи 13:4-6    5 Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";  6 така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"
 • Какво става когато се тревожим?  Вземаме нещата в собствените ръце.

 

Дух на благодарност

 • Евреи 13:15  Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.
 • Нещо по което вярващите се отличават от невярващите е духа на благодарност.
 • Духът на благодарност ни помага да осъзнаем, че не сме под робството на обстоятелства а сме по Божията протекция.
 • Как можем да имаме духа на благодарност?
  • Първо, предайте очакванията си на Бога.
  • Второ, бъдете благодарни за малките неща.

Дух на почит

 • Евреи 13:17   бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.
 • За да имаме дух на почит трябва да:
  • Разграничаваме хората от поста, които вземат.
  • Да осъзнаем че Бог може да работи дори и чрез корумпирани власти

Related Media
Related Sermons