Faithlife Sermons

9 Четири необходими качества на християнската зрялост (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

 

Четири необходими качества на

християнската зрялост

Дух на                                               

 • Евреи 13:1-3 Постоянствувайте в братолюбието.  2 Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.  3 Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени,- страдащите, като сте и сами вие в тяло.
 • Духът на слуга се проявява по два начина:
  • .                                                                                                                       .
  • .                                                                                                                       .
 • За Бог величието се постига чрез                                                                           .

Дух на                                               

 • Евреи 13:4-6    5 Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";  6 така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"
 • Какво става когато се тревожим?                                                                                                                                                                                                               .

 

Дух на                                               

 • Евреи 13:15  Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.
 • Нещо по което вярващите се отличават от невярващите е духа на благодарност.
 • Духът на благодарност ни помага да осъзнаем, че                                                                                                                                                                                   .
 • Как можем да имаме духа на благодарност?
  • .                                                                                                                       .
  • .                                                                                                                       .

Дух на почит

 • Евреи 13:17   бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.
 • За да имаме дух на почит трябва да:
  • .                                                                                                                       .
  • .                                                                                                                                                                                                                                               .

Related Media
Related Sermons