Faithlife Sermons

8 Йоан - Исус ходи по водата (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 21 views
Notes
Transcript

Излез от лодката!

Йоан 6:16-24

Как се казват дванадесетте ученика?

  • Петър, Андрей, Яков Заведеев, Иоан, Филип, Вартоломей, Тома, Матей бирникът, Яков Алфеев, Тадей, Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.

Истинските учениците на Исус са тези, които прекарват време с Него и Неговото Слово.

  • Йоан 8:31-32 “Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”

Имаше дванадесет ученика на Исус, но само един излезе от лодката.

Всички си имаме нашата лодка, нашето „безопасно” място, но истинската вяра изисква да излизаме от лодката.

Моята „лодка” е:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Когато излизаш от лодката:

  • Някои хора ще останат вътре
  • Страшно е.
  • Ще научаваш как да се фокусирваш на Исус, а не на обстоятелствата.
  • Исус винаги ще те хваща, когато започнеш да потъваш

Как може да не съм просто част от тълпата?

  • Като съм всеки ден в Библията.
  • Като излизам от „безопасното” си  място.
Related Media
Related Sermons