Faithlife Sermons

8 Йоан - Исус ходи по водата (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Излез от лодката!

Йоан 6:16-24

Как се казват дванадесетте ученика?

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

Истинските учениците на Исус са тези, които                                                                                                                                                                                                                 .

  • Йоан 8:31-32 “Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”

Имаше дванадесет ученика на Исус, но само                                 излезе от лодката.

Всички си имаме нашата лодка,                                                                                         , но истинската вяра изисква                                                                                                                .

Моята „лодка” е:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Когато излизаш от лодката:

  • .                                                                                                                                        .
  • .                                                                                                                                        .
  • .                                                                                                                                        .
  • .                                                                                                                                        .

Как може да не съм просто част от тълпата?

  • .                                                                                                                                        .
  • .                                                                                                                                        .
Related Media
Related Sermons