Faithlife Sermons

8 Истинска духовност (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Истинска духовност

Най-голямото предизвикателство за хората в църквата е                                                .

В три житейски области можем да открием тази пропаст.

1.                                                                                                                                            

2.                                                                                                                                            

3.                                                                                                                                            

Петър знаеше                                                 , но не знаеше                                                .

За да живеем в пропостта, трябва:

1. Да се откажем от                                                                                                               .

2. Да се откажем от                                                                                                              

3. Да се откажем от                                                                                                               .

4. Да се откажем                                                                                                                    .

5. Да се откажем от                                                                                                               .

За да живеем в пропостта, трябва:

1. Да приемем                                                                                                                                                                                                                                                  (Йоан 10:10)           

2. Да приемем                                                                                                                                                                                                                                                 (Марк 8:34)  

3. Да приемем                                                                                                                                                                                                                                                 (Йоан 13:35) .

Related Media
Related Sermons