Faithlife Sermons

8 Истинска духовност (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Истинска духовност

Най-голямото предизвикателство за хората в църквата е пропастта.

В три житейски области можем да открием тази пропаст.

1.         Взаимоотношения                                                                                      

2.         Житейски области                                                                                     

3.         Духовност                                                                                                    

Петър знаеше целта, но не знаеше пътя.

За да живеем в пропостта, трябва:

1. Да се откажем от               религията                                                                 .

2. Да се откажем от               независимостта си                                                  

3. Да се откажем от               идеята си за съвършенство на тази земя            .

4. Да се откажем                    да бягаме от трудностите в живота                     .

5. Да се откажем от               идеята за лесен християнски живот                    .

За да живеем в пропостта, трябва:

1. Да приемем            изобилният живот, който ни предлага Исус  (Йоан 10:10)     

2. Да приемем            страданието като част от духовното израстване (Марк 8:34)

3. Да приемем            необходимостта да сме част от Христовото тяло (Йоан 13:35

Related Media
Related Sermons