Faithlife Sermons

7 Истинска прошка (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Истинска прошка

Матей 18

Исус задава един въпрос:                                                                                                     .

Ако искаме да сме по-велики в небесното царство – първото условие е                                                                                                                                                                      .

Да си по-голям (по-велик) в небесното царство включва три неща:

 1.                                                                                                                                                                                                                                            (Матей 18:12-14)
  1. Овчарят оставя деветдесетте и девет, за да                                                                                                                                                                       
  2. Когато намери изгубената овца                                                                 
  3. Аз показвам загриженост към изгубените като                                                                                                                                                                .

 1.                                                                                                                                                                                                                                           (Матей 18:15-20)
  1. Ние не сме                                                                                                    
  2. Първо, трябва                                                                                                                                                                                                                       
  3. Ако не разрешим конфликта                                                                                                                                                                                              
  4. Ако все още има конфликт, най-накрая                                                                                                                                                                            
  5. Целта на този просец е двойна:

                                                              i.                                                                                                                 

                                                            ii.                                                                                                                 

 1.                                                                                                                                                                                                                                            (Матей 18:21-35)
  1. Моята реакция към тази история е                                                                        
  2. За да прощаваме истински трябва да признаваме, че сме                                                                                                                                               
Related Media
Related Sermons