Faithlife Sermons

6 Десет неща в живота ни (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Десет неща в живота ни, които не можем да променим

 

 


#. Нашите родители     

  1. Времето в което сме родени
  2. Расата ни
  3. Страната в която сме родени
  4. Пола ни
  5. Последователността в която сме родени  
  6. Братята и сестрите ни
  7. Физическите ни характеристики
  8. Умствените ни  способности
  9. Остаряването и смъртта


A. Бог ни е познал още преди раждането ни      

Psalm 139:14-16

Б.  Бог не е приключил работата си с нас           

Ephesians 2:10

 

В.  Причината за нашето разочарование от Божят план за нас: 

·         Опитваме се да променим „непроменяемите” неща в живота ни

·         Не се доверяваме на Божия план за нас    

II Corinthians 10:12

            q         Appearance                                                     q         Parentage                   

            q         Aptitudes                                                        q         Social Status  

           

Г. Вътрешното щастие не зависи от външната красота                                     

Isaiah 53:1-3

Д.   Божията главна цел за живота ти:  да изобрази характера на Исус Христос в теб Matthew 5:3-12

Е.  Ако е необходимо, Бог може да пожертва външната красота, за да изгради вътрешния ни характер

II Corinthians 4:14-18

 

Ж.   Нашите различия са необходими, за да може Бог да изпълни плана Си за този свят                           

I Corinthians 12:14-20

Related Media
Related Sermons