Faithlife Sermons

5 Йоан - Нов живот (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Исус и Никодим – Нов живот

Йоан 3:1-21

Как изглежда истинската вяра? (3:3-8)

 • Никодим искаше да говори за                                                                                 .
 • Исус говореше за                                                                                                      .
 • Исус сравни новия живот с                                                                                                 .
 • Истинската вяра не е само                                                                                                                                                                                                                           .
 • Истинската вяра трябва                                                                                           .

 

Как действа истинската вяра? (3:9-16)

 • Първата стъпка на истинската вяра е                                                                      – новорождение, което има                                                                                          .
 • Исус дава пример от                                                                                                 .
 • Религията се основава на                                                                                         , а вярата – на                                                                                                                        .
 • Какво е Исус в твоя живот – всичко или малка част?

Каква е алтернативата на истинската вяра? (3:17-21)

 • Бог не осъди света, а изпрати Своя син                                                                 .
 • Защо хората отхвърлят Божието предложение за нов живот?
  • .                                                                                                                                                                                                                                              
 • Истинската вяра не е                                                                                                , а                                                                                                                                                                                                                                                                    .
Related Media
Related Sermons