Faithlife Sermons

6 Десет неща в живота ни (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Десет неща в живота ни, които не можем да променим

 

 


#.                                                         .

  1.                                                         .
  2.                                                         .
  3.                                                         .
  4.                                                         .
  5.                                                         .               .                                                       .
  6.                                                         .
  7.                                                         .
  8.                                                         .
  9.                                                         .


A.                                                                                                                                               .

Псалом 139:14-16

Б.                                                                                                                                                .                                    

Ефесяни 2:10

 

В. Причината за нашето разочарование от Божят план за нас: 

·                                                                                                                                     .   

·                                                                                                                                     .

II Коринтяни 10:12

            q                                                                     q                                                                                

            q                                                                     q                                                        

           

Г.                                                                                                                                          

Исая53:1-3

Д. .                                                                                                                                                                               Матей 5:3-12

Е..                                                                                                                                          .                             .                                                                                                                                        

II Коринтяни 4:14-18

 

Ж                                                                                                                                          .

I Коринтяни 12:14-20

Related Media
Related Sermons