Faithlife Sermons

5 Йоан - Нов живот (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Исус и Никодим – Нов живот

Йоан 3:1-21

Как изглежда истинската вяра? (3:3-8)

 • Никодим искаше да говори за закона.
 • Исус говореше за нов живот.
 • Исус сравни новия живот с вятъра.
 • Истинската вяра не е само външно действие, но вътрешна промяна.
 • Истинската вяра трябва да се живее.

 

Как действа истинската вяра? (3:9-16)

 • Първата стъпка на истинската вяра е да се повярва в Исус – новорождение, което има преки резултати в живота.
 • Исус дава пример от Числа 21:4-9.
 • Религията се основава на правилата и законите, а вярата – на фокусирането на Исус.
 • Какво е Исус в твоя живот – всичко или малка част?

Каква е алтернативата на истинската вяра? (3:17-21)

 • Бог не осъди света, а изпрати Своя син за да го спаси.
 • Защо хората отхвърлят Божието предложение за нов живот?
  • Страхуват се от неправедността си.
 • Истинската вяра не е осъждение, а свободата да живеем според Божия план за нас.
Related Media
Related Sermons