Faithlife Sermons

4 Духовни крепости (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Духовни крепости

Recognizing the Enemy  Разпознаване на врага

 • According to Ephesians 6:12 who is it that we “wrestle” against?  Според Ефесяни 6:12 срещу кого се борим?
  • „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”
 • If this is true, than who cannot be our enemy or enemies?  Ако това е вярно, кой или кои не могат да са нашите врагове?
  • Our family, friends, co-workers, any person.
 • According to 1 Peter 5:8(a) who is your enemy?   Според 1 Петрово 5:8, кой е нашият враг?
  • „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”
 • What is your adversary’s plan for you?  Какъв е неговият план срещу нас?
  • „Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”

Understanding the Strategy of the Enemy  Разпознаване на стратегията на нашия враг

·         According to Revelation 12:10, what is Satan’s principle weapon of attack?  Според Дияния 12:10, кое е основното оръжие на сатана?

o       „И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

o       обвинение 

·         According to 1 Timothy 4:1 and 2, how does the enemy plan to position us to accuse us?  Според Тимотей 4:1-2, по какъв начин сатана ни обвинява?

o       «А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла»

o       измама

·         Who are the ones that he plans to employee in this great task bringing accusations against us? Кого друг дявола използва за да ни обвинява?

o       измамителни духове

·         What happens to our consciences as we fall prey to the enemy?  Какво става с нашата съвест, когато се поддаваме на обвиненията на врага?

o       чиято съвест е прегоряла

The Attacks of the Enemy  Атаките на врага ни

·         What was the principle cause in the young mans life in the Corinth church that positioned him to be available for the enemies attack?  Каква беше основната причина в живота на младия мъж в Коринтската църква, за да стане лесно уязвим за атаките на врага?

o       „Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена.

o       неморалност

·         What seems to be the warning to the Corinth church in 2 Corinthians 2:6-11 concerning their reaction to this young mans deeds?  Какво Павел съветва Коринтската църква за бъдещето на този млад мъж?

o       „За такъв един доста е наказанието, което му е било наложено от повечето от вас;  7 така че сега вече вие трябва по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от чрезмерна скръб.  8 Затова ви моля да го уверите в любовта си към него.  9 Понеже за това и писах, за да ви позная чрез опит, дали сте послушни във всичко.  10 А комуто вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото, ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христа,  11 да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

 • According to Hebrews 12:14-16, what should every believer keep a constant look out for?   Според Евреи 12:14-16, от какво всеки християнин трябва да се пази? 
  • Огорчение

·         According to 2 Timothy 4:10, why did Demas leave Paul and the ministry team?  Според 2 Тимотей 4:12, защо Димас остави Павел и служението?

o       защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят

o       Временна ценостна система

Related Media
Related Sermons