Faithlife Sermons

4 Духовни крепости (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Духовни крепости

Разпознаване на врага

 • Според Ефесяни 6:12 срещу кого се борим?
  • „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу                          , срещу                                      , срещу                                                              .
 • Ако това е вярно, кой или кои не могат да са нашите врагове?
  •                                                                                                                              .
 • Според 1 Петрово 5:8, кой е нашият враг?
  • „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви,                           , като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”
 • Какъв е неговият план срещу нас?
  • „Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да               .                                                                          .”

Разпознаване на стратегията на нашия враг

·         Според Дияния 12:10, кое е основното оръжие на сатана?

o                                                                                                                              .        

·         Според Тимотей 4:1-2, по какъв начин сатана ни обвинява?

o                                                                                                                              .

·         Кого друг дявола използва за да ни обвинява?

o                                                                                                                                

·         Какво става с нашата съвест, когато се поддаваме на обвиненията на врага?

o                                                                                                                               .

 Атаките на врага ни

·         Според 1 Коринтияни 5:1, каква беше основната причина в живота на младия мъж в Коринтската църква, за да стане лесно уязвим за атаките на врага?

o                                                                                                                          .  

·         Какво Павел съветва Коринтската църква за бъдещето на този млад мъж?

o       „За такъв един доста е наказанието, което му е било наложено от повечето от вас;  7 така че сега                                                                                                                                                                              8 Затова ви моля да го уверите в любовта си към него.  9 Понеже за това и писах, за да ви позная чрез опит, дали сте послушни във всичко.  10 А комуто вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото, ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христа,  11                                                                                                                                                                              

 • Според Евреи 12:14-16, от какво всеки християнин трябва да се пази? 
  •                                                                                                                  .

·         Според 2 Тимотей 4:12, защо Димас остави Павел и служението?

o                                                                                                                        .

Related Media
Related Sermons