Faithlife Sermons

3 Анна – Как да се справим с критисизъм (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Как да се справим с критицизъм

I Царе 1:1-28

Анна била критикувана от:

 1.        обществото                                                                                   .
 2.        църквата                                                                                       .
 3.        у дома                                                                                            .

Резултати от критикуването в живота на Анна:

 1.         тя плачеше                                                                                    .
 2.         не ядеше                                                                                       .
 3.         фокусира се върху нейните си проблеми                                 .

Анна отговорила на критицизма с         молитва към Бог                           .

Как да отговорим на критицизъм:

 1.       Вярваме в това, което Бог казва за нас                                         .
 2.       Трябва да се фокусираме върху Божия план за нашия живот    .

Допълнителните въпроси 

 1. По какъв начин говорите на другите – със сарказъм и критика или с добри и насърчителни думи?
 2. Кой е „Фенина” в твоя живот днес?  Твоят отговор като на Анна ли е?  Какво трябва да промениш?
 3. Може би ти си „Фенина” за някой друг.  Какво е правилното отношение към „твоята Анна”?


Кой ли съм аз?

Maтей 5:13  13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

Maтей 5:14  14 Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.

Йоан 1:12  12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада,

Йоан 15:15  15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.

Йоан 15:16  16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Римляни 6:18   18 и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

Римляни 6:22  22 Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

Римляни 8:14-15   14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.  15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

Римляни 8:17  17 И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

1 Коринтяни 3:16  16 Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?

1 Коринтяни 6:17   17 Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.

1 Коринтяни 12:27   27 А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.

2 Коринтяни 5:17  17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

2 Коринтяни 5:18-19  18 А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;  19 сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.

Галатяни 3:26  26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.

Галатяни 4:6   6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

Ефесяни 2:10   10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Колосяни 3:12  12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.

1 Петрово 2:5   5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

1 Петрово 2:9-10   9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:  10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

1 Коринтяни 15:10   10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях,- не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.

Related Media
Related Sermons