Faithlife Sermons

2 Как да отговоря на неприятелите (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Как да отговоря на неприятелите

Действия на неприятел Естествена реакция(моя начин) Правилна реакция(Божия начин)
1.  Той ме атакува  Защитавам се  Разпознавам себе си.  Търся първо причина в себе си. 1 Коринтяни 11:31   
2.Той ми отмъщава  Събирам „мои хора”. Настройвам хора срещу него.  Чакам. Търся неговите нужди. Галатяни 6:1-3      
3.Той просперира   Завиждам му  Радвам се на Божията милост към него Римляни 2:4     
4.Той има проблеми  Радвам се на неговия провал   This will cause the cycle to go back to #1.  Бързо отговарям на нуждите му Римляни 12:17-21      
5.Той променя отношението си към мен Замисля се за моето отношение към него  „Заслугата е моя”    Отдавам славата на Бог  Римляни 8:31-37      

Related Media
Related Sermons